Tarjamah Syarah Al-Hikam (Syaikh Ibnu Athoillah)

BERSAMA MEMURNIKAN AKIDAH & AKHLAK MUSLIM
SYARAH AL-HIKAM Bahagian Pertama
Kata Pengantar Pendahuluan
1: Perbuatan zahir dan suasana hati 2: Ahli asbab dan ahli tajrid
3: Benteng takdir 4: Allah swt mengatur segala urusan
5: Matahati yang buta 6: Pengertian doa
7: Pengertian janji Allah swt 8: Jalan memperolehi makrifat
9: Ahwal menentukan amal 10: Ikhlas roh ibadat
11: Tiada kesempurnaan tanpa ikhlas 12: Uzlah pintu tafakur
13: Hijab yang halang perjalanan 14: Allah yang menzahirkan alam
15-24: Allah dan makhluk 25: Sikap orang bodoh
26: Menunda amal tanda kebodohan 27: Berpegang kepada makam

BERSAMA MEMURNIKAN AKIDAH DAN AKHLAK MUSLIM
SYARAH AL-HIKAM Bahagian Dua (28-86)
28: Pembimbing Jalan Hakiki 29: Permintaan dan kedudukan
30: Qadar yang lebih halus 31:  Peluang mendekati  Allah s.w.t
32: Sifat kehidupan duniawi 33: Sandarkan niat kepada Allah s.w.t
34 & 35: Permulaan dan kesudahan 36: Batiniah mempengaruhi lahiriah
37: Pandangan hati dan akal 38: Sebarkan kebaikan mengikut kemampuan
39: Nur-nur kurniaan Allah s.w.t 40: Hijab menutupi diri dan alam ghaib
41: Diri yang terhijab, Allah s.w.t tidak 42: Sifat yang menyalahi ubudiyah
43 & 44: Reda atau tidak kepada nafsu punca maksiat atau taat 45: Makrifat hati terhadap Allah s.w.t
46: Allah maha esa, sedia dan kekal 47: Al-Karim, tumpuan segala hajat dan harapan
48:  Hajat dari Allah, hanya Dia dapat melaksanakannya 49: Baik sangka terhadap Allah s.w.t
50: Kesan daripada buta mata hati 51: Keluar daripada alam kepada Pencipta alam
52: Sucikan maksud dan tujuan 53 & 54:  Waspada memilih sahabat
55: Zahid dan raghib 56: Amal, ahwal dan makam
57: Peranan zikir 58: Tanda matinya hati
59 & 60: Dosa dan baik sangka 61: Amal yang bernilai pada sisi Allah s.w.t
62 – 64: Wirid dan warid 65 – 67: Nur, mata hati dan hati
68 & 69: Ketaatan adalah kurniaan Allah s.w.t 70 – 72: Tamak melahirkan kehinaan
73:  Nikmat dan bala adalah jalan mendekati Allah s.w.t 74: Syukur mengikat nikmat
75: Kurniaan yang menjadi istidraj 76: Murid yang terpedaya
77: Jangan meremehkan wirid yang lambat mendatangkan warid 78: Kurniaan Allah s.w.t yang menetap pada hamba-Nya
79: Warid terjadi secara tiba-tiba 80: Tanda kejahilan ahli hakikat
81: Akhirat tempat pembalasan bagi hamba-hamba yang mukmin 82: Tanda diterima amal
83: Kedudukan hamba di sisi Allah s.w.t 84: Nikmat lahir dan batin
85: Sebaik-baik permintaan 86: Tipu daya terhadap orang yang tidak taat
BERSAMA MEMURNIKAN AKIDAH DAN AKHLAK MUSLIM
SYARAH AL-HIKAM Bahagian Tiga
87: Orang Yang Mengenal Allah s.w.t 88: Harapan Dan Angan-angan
89: Tujuan Orang Arifbillah 90-92: Qabadh Dan Basath
93 & 94: Hikmat Pada Pemberian Dan Penolakan 95: Alam Pada Zahirnya Dan Batinnya
96: Kemuliaan Yang kekal Abadi 97: Perjalanan Yang Hakiki
98: Penolakan Allah s.w.t Lebih Baik Daripada Pemberian Makhluk 99-101: Amal, Taat Dan Balasan Allah s.w.t
102: Allah s.w.t Ditaati Kerana Sifat-sifat Ketuhanan-Nya 103 & 104: Pemberian dan Penolakan memperkenalkan Allah s.w.t
105 & 106: Jalan Kepada Allah s.w.t 107 & 108: Nikmat Penciptaan Dan Nikmat Susulan
109 & 110: Hamba Berhajat Kepada Tuhan 111: Uns (Jinak Hati Dengan Allah s.w.t)
112: Keizinan Meminta Tanda Akan Mendapat Kurnia 113: Orang Arif Berhajat Kepada Allah s.w.t
114: Nur Sifat Allah s.w.t Menerangi Rahsia hati 115 & 116: Takdir Adalah Ujian Allah s.w.t
117: Hawa Nafsu Dan Kesamaran jalan 118: Sifat Kewalian Ditutup Daripada Pandangan Umum
119: Perhatikan Kewajipan Bukan Permintaan 120: Zahir Bersyariat Dan Batin Beriman
121: Kekeramatan Bukan Jaminan Kesempurnaan 122: Pelihara Wirid Selama Ada hayat
123: Warid Dan Nur Ilahi 124: Sikap Orang Lalai Dan Orang Berakal
125: Abid Dan Zahid Yang Belum Mencapai Keteguhan Hati 126 & 127: Kerinduan Untuk Melihat Allah s.w.t

Syarah al-Hikam LAMAN UTAMA
BERSAMA MEMURNIKAN AKIDAH & AKHLAK MUSLIM


Syarah al-Hikam Satu

Syarah al-Hikam Dua

Syarah al-Hikam Tiga

Kebenaran Hakiki Satu

Kebenaran Hakiki Dua

Istilah-istilah Tasauf

Puisi Sufi

Sebab Musabab

Alam Makhluk

Sirr-al-Asrar
mailto: sufinasirin@lycos.com
Futuh al-Makiyya

http://alhikam0.tripod.com/hikamtiga.html