DEFINISI AHLI SUNNAH WAL JAMA’AH ( ASWJ )

AHLI SUNNAH WAL JAMA’AH ( ASWJ )


DEFINISI
AHLI SUNNAH WAL JAMA’AH ( ASWJ )

Ahli Sunnah Wal Jama’ah (ASWJ) adalah:-

* Mereka yang mengikut sunnah iaitu akidah Nabi Muhammad.
* Mereka yang seakidah jamaah para sahabat dan umat Islam.

Sumber dalil Ahli Sunnah Wal Jama’ah (ASWJ) adalah:-

1. Al-Quran.
2. Al-Hadith.
3. Al-Ijmak.

Keperluan mengikut Ahli Sunnah Wal Jama’ah (ASWJ) kerana:-

* Perintah agama dari sabda Nabi Muhammad.
* Menyelamat dari segala ajaran yang bercanggah dengan ASWJ.

AS-SALAF & AL-KHALAF

Ulama As-Salaf & ulama Al-Khalaf merupakan
golongan mulia Ahli Sunnah Wal Jama’ah.

•Ciri-ciri ulama As-Salaf:-

1. Hidup dalam kurun 300H.
2. Berakidah tanzih iaitu mensucikan Allah daripada sifat makhluk.
3. Tidak berpegang dengan zahir makna nas Al-Mutasyabihat.

•Ciri-ciri ulama Al-Khalaf:-

1. Hidup selepas kurun 300H.
2. Mentakwil nas Al-Mutasyabihat samaada takwilan ijmali @ tafsili.
3. Menerangkan secara terperinci berkaitan ilmu akidah.

Imam al-Zabidi memperakui ASWJ daripada Asya‘irah dan Maturidiyyah :ALLAH TIDAK BERSEMAYAM

* TAFSIRAN IMAM ABDULLAH BIN AL-MUBARAK (WAFAT 237)INI ADALAH BUKTI ULAMA AS-SALAF MENTAFSIRKAN ‘ISTAWA’ PADA SURAH TOHA AYAT 5 DENGAN ERTI MENGUASAI
BUKAN DUDUK/BERSEMAYAM

* Ahli Sunnah Wal Jama’ah (ASWJ) tidak menyandarkan kepada Allah sifat duduk.
* Allah tidak pernah mensifatkan diriNya duduk, bersemayam atau beranggota.
* Istawa dalam bahasa Arab mempunyai lebih 10 makna.
* Adalah suatu kesilapan yang besar menterjemahkan Istawa kepada bersemayam.
* Bible dan Taurat Muharrafah mengakui Allah bersifat duduk. Islam tidak begitu.
* Aqidah ‘Allah Bersifat Duduk Dan Bertempat Di Atas Arasy ‘ bukan aqidah Islam.
* Bukan kesemua yang disandarkan kepada Allah itu adalah sifatNya.
* Aqidah sebenar Islam ASWJ yang telah disepakati oleh seluruh ulama Islam:

‘ Allah Wujud Tanpa Berbentuk Tanpa Bertempat ’


SYI’AR & LAUNGAN
AQIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMA’AH

اللهُ مَوْجُوْدٌُ بِلاَ مَكَانٍ
( ALLAH WUJUD TANPA BERTEMPAT )
( ALLAH EXISTS WITHOUT A PLACE )

http://www.abu-syafiq.blogspot.com