katanya salaman bid’ah: salafy wahaby antri salaman dengan gambar (berhala) raja saudi

katanya salaman bid’ah: salafy wahaby antri salaman dengan gambar (berhala) raja saudi (wahaby najd bahlul murakab )

 

only in saudi
salafy wahaby antri salaman dengan gambar (berhala) raja saudi

منظر غريب بالسعودية،السلام على الصور…عجبا لأوطان العرب!