Fatwa Mufti Malaysia: Dakwah Jemaah tabligh tidak menyalahi Ajaran ahlusunnah wal jamaah (4 madzab aqidah asya’irah wal maturudiah)

Fatwa Mufti Malaysia: Dakwah Jemaah tabligh tidak menyalahi Ajaran ahlusunnah wal jamaah (4 madzab aqidah asya’irah wal maturudiah)

fatwa mufti sabah

Advertisements