Wahaby Guna Hadits Palsu & israiliyat dalam Aqidah

pemalsu aqidah salaf
pemalsu kitab salaf
membuat rujukan2 palsu…tapi ngaku pengikut salaaf ???

kesesatan dalam masalah ilmu hadits :
Hadits dhoif yang semestinya dibolehkan dalam masalah adab (doa sehari-hari dsb), fadhilah/targhib. tapi oleh wahaby dicap bid’ah!!!

hadits palsu/israoiliyyat bahkan hadits dhoif tdk boleh digunakan dalam masalah aqidah, ini adalah pendapat ahlusunnah….

tapi wahaby sebagai antek yahudi berjubah….telah memasukan hadits dhoif dlam aqidah (terutama perihal nabi Adam as)….

kesalahan fatal yg disengaja shg umat islam kafir tanpa sadar :
1.). ADAM A.S. DAN SITI HAWA PUN DIKAFIRKAN BUKTI WAHABI TIDAK AKUI KENABIAN NABI ADAM A.S.
DOWNLOAD RUJUKANNYA : http://darulfatwa.org.au/languages/Malaysian/Ahlussunah.pdf

WAHABI tak akui kenabian nabi adam LIHAT kitab mereka: Al-iman Bil Anbiya’ Jumlatan, Karangan: Abdullah bin Zaid, cetakan MaktabahIslami, Beirut

Wahabi mengatakan bahawa Adam bukanlah nabi ataupun rasul, nabi adam mereka katakan pelaku syirik….padahal para nabi adalah maksum/suci dari dosa 

 PADAHAL DALAM HADIS DISEBUTKAN : يا

 نب 2 لله  ; سو  يا ; لا قا  ج 2 مامة 2 A2 عن نعم مكلم ; ؟ قا D%  كا

Maknanya: “daripada Abi umamah, seorang lelaki bertanya nabi: “wahai rasulullah adakah Adam itu seorang nabi”? Beliau menjawap: “ya, diturunkan wahyu kepadanya” H.R Ibnu Hibban.

Ijma’ ulama mengatakan bahawa Adam adalah nabi satu Bukti Baru Kedangkalan Imam Besar Wahhabi; Ibnu Abdil Wahhab dalam Ilmu Hadis Dalam kitab Tauhid-nya, Ibnu Abdil Wahhab menulis sebuah bab dengan judul:

في باب : {فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فيما آتاهُما}
 Bab “Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan-Nya kepada keduanya itu.”

Pada bab itu ia menukil pernyataan Ibnu Hazm yang menekankan bahwa menamakan anak dengan nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah itu adalah syirik, seperti nama Abdu ‘Amr (hamba ‘Amr), Abdul Ka’bah (hamba Ka’bah) dan semisalnya. Kemudian ia menyebutkan sebuah kisah yan mencoreng kesucian dan kema’shuman Nabi Adam dan Hawwa istrinya. Ia menuduh keduanya telah menyekutukan Allah SWT. Iblis merayu Adam dan Hawwa agar menamai anak mereka dengan nama Abdul Hârits, tetapi keduanya menolak rayuan itu. Iblis pun terus menerus merayunya sehingga setelah berkali-kali kematian anak mereka segera setelah lahir, mereka setuju dengan permintaan Iblis untuk menamai anak mereka dengan nama Abdul Hârits demi kecintaan mereka kepada putra mereka yan baru saja lahir. Apa yang dilakukan Adam dan Hawwa adalah yang dimaksud dengan firman Allah SWT.: “… maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan-Nya kepada keduanya itu.” (QS. Al A’raf [7]: 190). (Hadis riwayat Ibnu Abi Hâtim) (baca Kitab at Tauhid –dengan syarah Fathu al Majîd oleh Syeikh Abdur Rahman Âlu Syeikh-: 444. Dar al Kotob) WAHAI

WAHABI….INI BUKAN LAGI HADIS PALSU BAHKAN ISROILIYYAT…KENAPA KALIAN PAKAI K DALIL DALAM BIDANG AQIDAH!!!!!!!!!! TIDAK ADA ULAMA AHLUSUNNAH YG DEMIKIAN…..PAKAI CERITA ISROILIYYAT UTK AQIDAH

Hadis/riwayat di atas adalah hadis palsu yang kebatilannya telah nyata bagi pelajar pemula dalam ilmu hadis. Pada kesempatan ini saya akan membuktikan kepalsuannya dari pernyataan Ibnu Hazm –yang tak hentin-hentinya dikultuskan dan dibanggakan kaum Wahhabi, bahkan oleh Ibnu Abdil Wahhab sendiri termasuk dalam bab ini-. Ibnu Hazm berkata: Kemusyrikan yang mereka nisbatkan kepada Adam bahwa beliau menamai anaknya dengan nama Abdul Hârits adalah kisah khurafat, maudhûah/palsu dan makdzûbah/kebohongan, produk orang yang tidak beragama dan tidak punya rasa malu. Sanadnya sama sekali tidak shahih. Ayat itu turun untuk kaum Musryikin. (Baca Fathu al Majîd Syarah kitab at Tauhid:442). Kisah itu kendati diatas namakan Ibnu Abbas ra. akan tetapi dapat dipastikan bahwa ia adalah hasil bualan kaum Ahli Kitab (Yahudi&Nashrani). Coba Anda renungkan baik-baik, bagaimana Syeikh Ibnu Abdil Wahhab dalam kitab at Tauhid yang kecil itu yang ia karang untuk menetapkan hak Allah atas hamba-hamba-Nya, ternyata ia hanya mampu menegakkan konsep Tauhidnya di atas pondasi hadis palsu. Inilah kadar ilmu Imam Wahhabi yang dibanggakan para pemujanya sebagai sang Imam yang akan mengawal perjalanan ajaran Tauhid Murni dari kemusyrikan! Dan yang akan membentengi Tauhid dari mekusyrikan! Subhanallah, kalau ternyata kemampuan ilmu dan penguasan disiplis ilmu Hadis Imam mereka sedangkal itu, apa bayangan kita kadar ilmu murid-murid dan para pengikutnya. Atau boleh jadi sekarang pengikutnya lebih pandai dari imamnya! Sebab mereka hidup di era dan zaman yang berbeda dengan zaman Syeikh Ibnu Abdul Wahhab … di mana keterbukaan informasi sudah sedemikian rupa…. mereka pasti memiliki kesempatan menghimpun banyak informasi dan ilmu pengetahuan lebih dari para pendahulunya, apalagi setelah kekayaan umat Islam mereka kuasai … hanya saja yang tetap mencerminkan keterbelakangan dan ketertingalan adalah cara berpikir mereka …. masih tetap seperti zaman padang pasir gersang Najd tiga abad silam ketika awal Syeikh Ibnu Abdil Wahhab pertama kali memecah keheningan dunia Islam, khususnya negeri Hijâz dengan pekikan seruannya yang memporak-pondakan kesatuan umat Islam dan membuat kaum Muslimin tersibukkan oleh hujatan-hujatan murahan Syeikh dari mempertahankan tanah air kaum Muslimin dari gerombolan srigala buas dari natah Eropa yang datang mencabik-cabik kekuatan umat Islam dan menancapkan kuku-kuku penjajahan mereka.

lihat juga :

https://salafytobat.wordpress.com/2008/07/13/ahlusunnah-dan-salafusolih-yang-dikafirkan-wahabi/

2. Bukti wahaby kafirkan imam bukhary

 

بيان الحق وكشف أهل الضلال بسم لله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, المنـزه عن الشبيه والمثيل والزوجة والولد والإخوان، الموجود بلا جهة ولا مكان، المنـزه عن كل ما لا يليق به من الصفات والنعوت، والملك القهار ذي الجلال والجبروت، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا محمد خير الأنام، وخاتم أنبياء الإسلام، وعلى ءاله الطاهرين، وصحبه الغر الميامين، ومن اتبع منهاجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.ـ”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “حتى متى ترعون عن ذكر الظالم اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس
Antara Fatwanya lagi, mengingkari takwilan Imam Bukhari. Sesungguhnya Imam Bukhari telah mentakwilkan Firmanallah :  
كل سيء هالك إلا وجههقال البخاري بعد هذه الأية : أي ملكه
Tetapi Al-Albaany mengkritik keras takwilan ini lalu berkata :
(( هذا لا يقوله مسلم مؤمن ))
” Ini sepatutnya tidak dituturkan oleh seorang Muslim yang beriman “. Lihatlah kitab (( Fatawa Al-Albaany )) m/s 523. Tentang takwilan Imam Bukhari ini adalah suatu yang diketahui ramai kerana jika dilihat pada naskhah yang ada pada hari ini tidak ada yang lain melainkan termaktub di sana takwilan Imam Bukhari terhadap ayat Mutasyabihat tadi. Di samping itu juga, ini adalah antara salah satu dalil konsep penakwilan nusush sudah pun wujud pada zaman salaf (pendetailan pada pegertian makna). Bagaimana Beliau berani melontarkan pengkafiran terhadap Imam Bukhary As-Salafi dan mendakwa Imam Bukhary tiada iman dalam masa yang sama beriya-riya mengaku dirinya sebagai Muhaddits??!! memalukan je..
Beliau bukanlah hanya terhenti di situ sahaja, tetapi berani lagi mengeluarkan fatwa-fatwa sesat termasuk pengharaman bertawassul kepada dengan diri Nabi Sollallahu ‘Alaihi WassallaM dan menjadikan Istigahtsah selain daripada nabi sebagai syirik. Perkara ini boleh di rujuk didalam kitabnya (( AL-TAWASSSUL)), m/s 70 dan 73. Maka apa yang akan dikata oleh pengikut yang taasub dengan Al-Albaany jika penulis mengatakan Imam Bukhary meriwayatkan Hadis Tentang hari kiamat yang menunjukkan keharusan beristighatsah..yallah nanzur…  
(( فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم موسى ثم محمحد ))
” maka ketika mana mereka juga beristighatsah dengan nabi Adam kemudian Nabi Musa, kemudian nabi Muhamad”..
Sebenarnya berlambak lagi dalil-dalil tentang keharusan bertawassul dan beristighatsah yang sohih dan diriwayatkan oleh ulama’-ulama’ muhadditsin yang muktabar….CUME WAHHABY KENO GHETI BAHASO CIKIT, JANGE DOK GHETI KAPIR KO OGHE JAH…HADITS TOK GHETI JGN KECEK. PUAK WAHHABI DALIL TAK DOK, KONA JAH BANYOK. PUOK-PUOK ASWJ BERMANHAJ SUNNAH DAN PENUH DENGAN DALIL..INGAT JANGE NIPU DALAM AGAMO.. MAHKAMAH ALLAH ADALAH MAHKAMAH PALING ADIL..TUNGGULAH WAHAI WAHHABI…
Disediakan oleh :
Abu Lehyah Al-Kelantany
3. AKIDAH KUFUR YAHUDIYYAH, NASRONIYYAH, IBNU TAMIAH DAN WAHHABIYAH :”Allah Duduk” .

 

Ketahuilah bhw aqidah yg dibawa oleh Wahhabiyah di malaysia dan di luar negara adalah akidah yang bersumberkan Yahudi dan Kristian kafir yang cuba diserapkan dalam masyarakat umat islam demi memecahbelahkan umat islam dan bertujuan agar umat islam menjadi Yahudi dan Nasoro,
kemudian bersenang-lenanglah Iblis bersama mereka di neraka kelak!
Inilah Yahudi Kuffar dengan kerjasama penuh dari Wahhabiyah dalam menyesatkan umat islam di tanah aii kita ini :

– Akidah ” Allah Duduk” Adalah Akidah Yahudi Kafir .
Dalam kitab Yahudi Safar Al-Muluk Al-Ishah 22 Nombor 19-20Yahudi menyatakan akidah kufur di dalamnya :
قال فاسمع إذاً كلام الرب قد رأيت الرب جالسًا على كرسيه و كل جند السماء وقوف لديه عنيمينه و عن يساره
Kata-kata kufur Yahudi tersebut bermaksud :
“Berkata : Dengarlah akan engkau kata-kata tuhan,telahku lihat tuhan duduk di atas kursi dan kesemua tentera langit berdiri di sekitarnya kanan dan kiri” .

– Ibnu Taimiah Turut Membantu Yahudi Menyebarkan Akidah Yahudi ” Allah Duduk ” :
Dalam kitab Ibnu Taimiah Majmuk Fatawa Jilid 4 m/s 374 :
إن محمدًا رسول الله يجلسه ربه على العرش معه
Akidah kufur yang bermaksud:
“Sesungguhnya Muhammad Rasulullah, Tuhannya mendudukkannya diatas arasy bersamaNya”.

Tidak cukup dengan itu Ibnu Taimiah turut mengunakan lafaz kufur Yahudi demi menyahudikan umat islam :
Kitab Ibnu Taimiah berjudul Syarh Hadith Nuzul cetakan Darul Asimah :
إذا جلس تبارك و تعالى على الكرسي سُمِع له أطيط كأطيط الرَّحل الجديد
Kata Ibnu tamiah tersebut bermaksud :
” Apabila Tuhan duduk di atas kursi maka akan terdengarlah bunyi seperti kursi baru diduduki”.

* Yahudi Kata Allah Duduk…Ibnu Tamiah Kata Allah Duduk.

TAPI AL-QURAN DAN HADIST NABAWI SYARIF YANG SOHIH TIDAK PERNAH MENYATAKAN ALLAH DUDUK.Wallaahi tidak pernah!

– Akidah ” Allah Duduk” Adalah Akidah Kristian Kafir :
Dalam website Kristian kafir : http://www.hesenthisword.com/lessons/lesson5.htm
lihat pada :
عاشرا: ذكر عنه ما ورد عن الله في العهد القديم

Kristian kafir kata pada nom 7 :
“الله جالس على الكرسي العالي” (اش 6 :1-10) .
Kata kufur tersebut bermaksud :
“Allah Duduk Di atas Kursi Yang Tinggi”.

– Wahhabi tidak ketinggalan bersama-sama akidah Yahudi, Ibnu taimiah dan Kristian lantas Wahhabi berakidah yang sama sebijik seperti mereka. Lihat!

Wahhabi Turut Membantu Menghidupkan Kekufuran Kristian Dengan Memalsukan Hadith Nabi :

DALAM KITAB WAHHABI :FATHUL MAJID SYARH KITAB AT-TAUHIDKARANGAN ABDUR RAHMAN BIN HASAN AAL AS-SYEIKHDISOHIHKAN OLEH ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH BIN BAZCETAKAN PERTAMA TAHUN 1992 BERSAMAAN 1413MAKTABAH DARUL FAIHA DAN MAKTABAH DARUL SALAM.
Cetakan ini pada mukasurat 356 yg tertera kenyatan kufur yg didakwa oleh Wahhabi sebagai hadis ( pd hakikatnya bukan hadis Nabi ) adalah tertera dalam bahasa arabnya berbunyi:

” IZA JALASA AR-ROBBU ‘ALAL KURSI “.

Perkara kufur ini bererti : ” Apabila Telah Duduk Tuhan Di Atas Kursi “.

* Akidah Kristian Kata ” Allah Duduk” ..Wahhabi Pun Kata ” Allah Duduk “.

TETAPI AL-QURAN DAN HADITH SOHIH TIDAK PERNAH MENYATAKAN SEDEMIKIAN!

Wallahi tidak pernah!

Maka jelas bahawa akidah kufur mereka ini adalah sama.
Saudaraku sekalian bangkitlah menetang golongan kuffar ini.