Awas Era muslim dan LIPIA, berfaham sesat wahaby!

Nabi Muhammad SAW bersabda yang maknanya :

“Barangsiapa yang berfatwa terhadap masalah agama tanpa ada ilmu maka baginya laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya “(HR Imam suyuti).

Banyak wahaby bergelar LC lulusan LIPIA (cabang universitas wahaby riyadh), dan menyebarkan fahaman sesat wahaby kepada umat, berfatwa  tanpa ada ilmu dan bertentangan dengan ajaran ahlusunnah…….semoga Allah memeri hidayah pada mereka……

LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab) adalah lembaga pendidikan berfaham wahaby ,Induk dari lembaga ini sebenarnya adalah sebuah Universitas Negeri di Riyadh Saudi Arabia, yang bernama Universitas Islam Al-Imam Muhammad Ibnu Suud. LIPIA wahaby) juga banyak membuka cabang di Indonesia seperti di Lampung, makassar, solo dsb…..

Jangan sampai rekan-rekan atau saudar-saudara kita menuntut faham wahaby di tempat tersebut!

Mengenai kesesatan wahaby…..telah banyak saya jelaskan di blog ini….

Bea siswa Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam & Arab (LIPIA)      ? jangan maulah..sayang otak anda dimasuki doktrin sesat wahaby mujasimmah

Buletin wahaby lipia :

Buletin Al-Arkhabiil – LIPIA