Tafsir hadis kitab al Misykat Al Mashobih: Jangan kamu jadikan kuburku perayaan/hari raya

Berkata al Hafiz al Sakhawi didalam kitab beliau berjodol fi’“Al Qaulul Badi’ fi sholati a’la al habibi al syafi”…

Ini beberapa faedah yang kami sudahi padanya bab yang keempat.

Berkata pengarang kitab “ Silah al mu’min’..
Sabdaan Nabi alaihi sholatu wassalam :
و لا تجعلوا قبرى عيدا

Jangan kamu jadikan kuburku perayaan/hari raya .

Diihtimalkan bahwa adalah kehendaknya

“ الحث على كثرة زيارةه , ولا يجعل كاعيد الذى يأتى فى العام الا مرتين .
Bersungguh-sungguh atas membanyakkan ziarah (kubur Nabi) dan jangan dijadikan menziarahinya nya seperti hari raya yang hanya mendatangi ziarah hanya dalam setahun Cuma 2 kali sahaja.

Yang menguatkan tafsiran makna ini adalah satu hadis;

لا تجعلوا بيوتكم قبورا.

– اى لا تتركوا الصلاة فى بيوتكم حتى تجعلوا ها كالقبور التى لا يصلى فيها.

“Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kubur .”

Maknanya jangan kamu tinggalkan sembahyang didalam rumah-rumah kamu hingga kamu jadikan dia seperti kubur yang mana kubur memang tidak ada sembahyang dalamnya. Intahaa.

Sebahagian pensyarah kitab hadis berjodol “al Misykat Al Mashobih” karangan at Tabrizi yang memuatkan didalamnya hadis-hadis yang sangat bermutu :

Mereka telah menulis ; ‘ Didalam ayat hadis tersebut ada ayat atau kalimat yang dihazaf ‘ dibuang atau tidak disebut’ taqdir ayatnya :

لا تجعلوا زيارة قبرى عيدا

Jangan kamu jadikan menziarahi kuburku seperti hari raya…

Maknanya : Tegahan untuk menziarahi Alaihi sholatu wassalam seperti perhimpunan hari raya, sesungguhnya Yahudi dan Nashrani mereka berhimpun untuk menziarahi kubur Nabi-nabi mereka dan sibuk mereka dengan permainan dan pukulan gendang . maka Nabi s.a.w telah menegah umatnya berbuat seperti itu