SIRR AL-ASRAR (Syaikh Abdul Kadir Jailani q.s.)

Imam Husain ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda :”Barang siapa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran maka dialah khalifah (wali-wali) Allah dimuka bumi, dan dialah khalifah Rasulullah dan dialah khalifah kitab Allah (Al-qur’an)”

BERSAMA MEMURNIKAN AKIDAH DAN AKHLAK MUSLIM
KITAB SIRR AL-ASRAR SYAIKH ABDUL QADIR JAILANI (Klik link dibawah ini!)
1: UCAPAN UNTUK PARA PEMBACA 2: PENGENALAN
3: PERMULAAN PENCIPTAAN 4: MANUSIA KEMBALI KE KEPADA ASAL USUL
5: PENURUNAN KE PERINGKAT RENDAH PALING BAWAH 6: TEMPAT ROH-ROH DI DALAM BADAN
7: ILMU DAN PERKEMBANGAN KEROHANIAN 8: TAUBAT DAN PENGAJARAN MELALUI PERKATAAN
9: KEROHANIAN ISLAM DAN AHLI SUFI 10: ZIKIR
11: SYARAT UNTUK MELAKUKAN ZIKIR 12: MENYAKSIKAN ALLAH: MAKAM MELIHAT KENYATAAN ZAT YANG MAHA SUCI.
13: TABIR CAHAYA DAN KEGELAPAN 14: KEBAHAGIAAN KERANA BERAMAL SALIH
15: DARWIS (SUFI) 16: PENYUCIAN DIRI
17: MAKSUD IBADAT SECARA ZAHIR DAN IBADAT BATIN 18: PENYUCIAN INSAN SEMPURNA
19: ZAKAT 20: PUASA SYARIAT DAN PUASA KEROHANIAN
21: HAJJI KE MEKAH DAN HAJJI ROHANI KE HAKIKAT HATI 22: MENYAKSIKAN YANG HAK
23: PENGASINGAN DIRI DENGAN MEMASUKI KHALWAT DAN SULUK 24: DOA DAN ZIKIR BERHUBUNG DENGAN JALAN SULUK
25: MIMPI-MIMPI 26: PENGIKUT-PENGIKUT JALAN KEROHANIAN
27: PENUTUP

FUTUHAT AL-MAKIYYAH LAMAN UTAMA