Tafsir “Man Fissama-i” dalam kitab tafsir Mu’tabar

Makna firman Allah :
أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ
(Al-Mulk:16)

Jawab: 
1. Dalam Tafsir Al Bahr al Muhith  dan Kitab “Amali (Imam Al-Hafiz Al-‘Iraqi )

 Pakar tafsir, al Fakhr ar-Razi dalam tafsirnya dan Abu
Hayyan al Andalusi dalam tafsir al Bahr al Muhith mengatakan:

“Yang  dimaksud مَّن فِي السَّمَاء (man fissama-i) dalam ayat tersebut adalah malaikat”.

Ayat  tersebut tidak bermakna bahwa Allah bertempat di langit.
Perkataan ‘man’ iaitu ‘siapa’ dalam ayat tadi bererti malaikat bukan bererti Allah berada dan bertempat  dilangit.  Ia berdasarkan kepada ulama Ahli Hadith yang menjelaskannya iaitu Imam Al-Hafiz Al-‘Iraqi dalam Kitab Amali  bahawa “Perkataan ‘siapa’ pada ayat tersebut bererti malaikat”.

Kemudian, yang berada dilangit dan bertempat dilangit bukanlah Allah tetapi para malaikat berdasarkan hadith Nabi bermaksud: “ Tidaklah di setiap langit itu kecuali pada setiap empat jari terdapat banyak para malaikat melakukan qiyam, rukuk atau sujud ”. Hadith Riwayat Tirmizi.

Ketahuilah bahawa tempat tinggal para malaikat yang mulia adalah di langit pada setiap langit penuh dengan para malaikat manakala bumi terkenal dengan tempat tinggal manusia dan jin. Maha suci Allah dari bertempat samaada di langit mahupun di bumi.

2. Dalam Tafsir qurtubi
Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya turut menjelaskan perkara yang sama bila mentafsirkan ayat tersebut. Sekiranya ingin dimaksudkan dari perkataan ‘man’ (siapa) dalam ayat tadi itu adalah ‘Allah’ maka tidak boleh dikatakan keberadaan Allah itu di langit kerana Allah tidak memerlukan langit tetapi memberi erti ‘kerajaan Allah’ BUKAN ‘zat Allah’. Maha suci Allah dari sifat makhlukNya.

3. Dalam tafsir jalalain ((penerbit darul basyair, damsyiq,halaman 523)

Imam suyuthi rah mengatakan :
“Yang dimaksud مَّن فِي السَّمَاء (man fissama-i) dalam ayat tersebut adalah kekuasaan/kerajaan dan qudrat-Nya (Shulthonihi wa qudratihi )
jadi yang dilangit adalah kekuasaan dan qudratnya (Shulthonihi wa qudratihi ) bukan dzat Allah

sehingga penafsiran yang betul (dalam tafsir jalalain dan qurtubi) :

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ

Apakah kamu merasa aman dengan Allah yang di langit (kekuasaan dan qudratnya) bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang?, (Al-Mulk:16)

أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

atau apakah kamu merasa aman dengan Allah yang di langit (kekuasaan dan qudratnya bukan dzat-Nya) bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu. Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana (akibat mendustakan) peringatan-Ku? (Al-Mulk:17)

Hati-hati dengan golongan wahaby laknatullah yang memalsu pendapat salaf!!  Seperti Buku ini :

 


 

 

RASUL DAHRI MENGUBAH AYAT ALLAH DAN BERDUSTA TERHADAP IMAM ABU HASAN AL-ASY’ARY

Ketahuilah bahawa kitab Al-Ibanah karangan Imam Abu Hasan Al-Asy’ary telah banyak ditokok tambah isi kandungannya oleh ajaran Hasyawiyyah dan Musytasyriqin. Oleh itu terdapat dalam isi kandungan kitab Al-Ibanah tersebut berbeza-percanggahan antara satu sama dalam kitab yang sama.
Ya, kitab Al-Ibanah ‘An Usulid Diyanah sememangnya karangan Imam Agong Imam Abu Hasan Al-Asy’ary dan beliau pernah mengarangnya tetapi isi kandungannya telah diubah-ditukar oleh musuh-musuh Islam bertujuan menjauhkan kesatuan aqidah umat Islam bahkan naskhah yang asal amat berbeza dengan apa yang tercetak sekarang. Maka sesetengah penulis tidak teliti dan tidak amanah dalam menukilkan sesuatu lantas menyandarkan sesuatu kenyataan itu kepada Imam Abu Hasan Al-Asy’ary tanpa kajian dan tahqiq. Disamping itu golongan Musyabbihah yang menyamakan Allah dengan makhluk zaman kini mengambil peluang mengunakan teks yang telah diubah-ubah dan ditokok-tambah itu untuk memenangkan dan menyokong aqidah mereka menyamakan Allah dengan makhluk dan mengkafirkan sesiapa yang tidak sehaluan dengan mereka.

Rasul Dahri Mengubah Ayat Allah Dan Berdusta Ke atas Imam Abu Hasan Al-Asy’ary.
Dalam kitabnya berjudul ‘Yang Benar Mazhab Syafie Bukan Wahhabi’ penulisnya Rasul Dahri telah meletakkan pelbagai kenyataan yang diubah oleh dirinya sendiri samaada pada terjemahan juga pada nukilan bertujuan merialisasikan impian aqidah songsangnya yang menyamakan Allah dengan makhluk dan mendakwa kononnya Allah itu jisim. Antara yang diubah oleh Rasul Dahri dalam kitabnya tersebut adalah firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 16
أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ
yang bermaksud: “Apakah kamu semua merasa aman terhadap siapa yang dilangit”.

 

 

Malangnya Rasul Dahri mengubah ayat Allah tersebut sekaligus berdusta ke atas kenyataan Imam Abu Hasan Al-Asy’ary, buktinya lihat teks kenyataan Rasul Dahri ketika menukilkan kenyataan Imam Abu Hasan Al-Asy’ary tanpa kajian dalam bukunya berjudul ‘Yang Benar Mazhab Syafie Bukan Wahhabi’ (teks Rasul Dahri) :

“Allah berfirman: Apakah kamu merasa aman terhadap Zat yang berada di atas langit?”.Tamat nukilan dari kenyataan Rasul Dahri.

Sanggahan :
1) Ketika Rasul Dahri menukilkan kenyataan Imam Abu Hasan Al-Asy’ary dari kitab Al-Ibanah yang telah ditokok tambah isi kandungannya Rasul Dahri telah mengubah firman Allah pada surah Al-Mulk ayat 16 itu. Lihat dan rujuk ayat tersebut dalam al-Quran yang asal tidak terdapat perkataan ‘zat’ dan tidak terdapat perkataan ‘berada’ (maujud) tetapi demi merialisasikan impiannya menyebar aqidah Tajsim dan Tashbihnya maka ayat Allah itu diubah dan ditokok-tambah oleh Rasul Dahri dengan perkataan ‘zat’ sedangkan ia tidak wujud langsung bahkan tiada satupun ulama tafsir mu’tabar mengatakan sedemikian.

2) Apabila dirujuk kepada kitab Al-Ibanah yang dicetak dalam bahasa arab pula didapati perkataan ‘Zat’ itu tidak wujud langsung. Lihat bagaimana kitab Al-Ibanah yang asal telah diubah-ubah kini kitab itu yang mereka ubah sendiri, mereka ubah pula terjemahannya. Menukar-mengubah atas apa yang mereka sendiri ubah-tukar.Subhanallah.

Ketahuilah bahawa kitab Al-Ibanah sekarang ini telah banyak diubah-suai isi kandungannya oleh penjenayah ilmiah seperti Wahhabiyah dan selainnya. Ini hanya secebis antara contoh kitab Al-Ibanah karangan Imam Abu Hasan Al-Asy’ary diputar-belit dan diubah isi kandungannya oleh Musyabbih Mujassim, mereka turut merubah pelbagai isi kandungan kitab-kitab para ulama lain bagi mencapai impian jahat mereka.


Adakah Kenyataan Rasul Dahri Itu Sesat ?
Cuba perhatikan apabila Rasul Dahri mengubah ayat al-Quran tadi bertujuan dengan niat jahat iaitu menanamkan rangkaian aqidah Tasybih dan Tajsim kepada pembaca.
Fokus saja pada perkataan ‘Zat’ yang ditokok-tambah olehnya dan dimaksudkan oleh Rasul Dahri dari perkataan ‘Zat’ itu adalah ‘Jisim Allah’ ini kerana apabila difokus pada seluruh penulisannya dalam kitab tersebut perkataan ‘ZAT’ diertikan oleh Rasul Dahri sebagai Jisim. Sedangkan Allah tidak pernah memberitahu diriNya itu adalah Jisim.Maha suci Allah dari sifat berjisim. Seterusnya, bila diamati terdapat kenyataan yang amat jelas menjisimkan Allah dan menyandarkan tempat bagi Allah. Lihat pada kenyataannya ‘yang berada di langit’. Bukankah apabila perkataan ‘zat’ itu disandarkan pada perkataan ‘berada di langit’ bererti zat itu bertempat ? Ahli Sunnah Wal Jama’ah menafikan tempat bagi Allah termasuk Al-Albani tokoh Wahhabi menafikan tempat bagi Allah dan Al-Albani sendiri sering berkata : Sesungguhnya sesiapa yang mengubah ayat al-Quran maka dia telah terpesong aqidahnya. Tidak harus ke atas umat Islam berkata : ‘zat Allah berada disuatu tempat atau dimana-mana tempat’ kerana Allah wujud tanpa/tidak memerlukan tempat.

Manakala dakwaan Rasul Dahri bahawa « zat Allah » itu bererti « Jisim Allah » adalah kesalahan dan penyelewengan yang besar bahkan membuktikan bahawa Rasul Dahri ini adalah seorang Mujassim yang menjisimkan Allah. Maka tidak salahlah Rasul Dahri ini dikategorikan dikalangan Mujassim Musyabbih yang menjisimkan Allah dan menyamakan Allah dengan makhluk.

* Saya mengharapkan agar Ustaz Rasul Dahri kembali bertaubat daripada dosa yang amat besar ini. Saya menasihati ustaz atas dasar agama Islam itu adalah nasihat. Demi Tuhan yang mencipta ana dan anta serta makhluk lain… Bertaubatlah wahai Ustaz Rasul Dahri dan tarik balik kenyataan anta yang menokok tambah ayat al-Quran dan berdusta kepada Imam Abu Hasan Al-Asy’ary. Wallahi demi Allah sekirannya ustaz bertaubat dari segala penyelewengan aqidah dan pemalsuan kitab-kitab ulama Islam… ana bersama mereka insan-insan yang bertaubat.

http://www.abu-syafiq.blogspot.com
006 012 2850578 (Saya bersedia untuk discus/bincang dengan Rasul Palsu)

-Baca tulisan lain mengenai Rasul Palsu:

http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/11/rasul-dahri-anuti-agama-yahudi.html

dan:

http://abu-syafiq.blogspot.com/2009/02/menyanggah-rasul-dahri-wahhabi-takfiry_19.html

wallahu a’lam

kembali kepada aqidah ahlusunnah yang asli!
https://salafytobat.wordpress.com