Salah Kaprah Salafi ( Wahhaby quthbiyun Vs Wahhaby Salafy )

Salah Kaprah Salafi

Perang dalil antara Wahhaby quthbiyun (pendukung TERORIS Taliban al-qaida yang aksinya lebih banyak membunuh muslim sunni madzab hanafy daripada  tentara kafir USA) Versus  Wahhaby Salafy ( Wahhaby saudi arabia Antek zionis  yahudi- USA).
Allah SWT telah pecah belahkan golongan golangan mujasimmah yang menyimpang dari aqidah ahlusunnah wal jamaah
mina alladziina farraquu diinahum wakaanuu syiya’an kullu hizbin bimaa ladayhim farihuuna

[30:32] yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka (tauhidnya menyimpang seperti mujasimmah dan musyabihah/mensifati Allah dengan sifat makhluq) dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Salah Kaprah Salafi