Keseriusan Isu Wahhabi/salafy Dari Perspektif Ulama’

Keseriusan Isu Wahhabi Dari Perspektif Ulama’

Mungkin ramai yang bertanya kenapa blog ini bersungguh sangat nak menerangkan tentang kefahaman Wahhabiyyah yang mungkin pada sesetengah ahli agama yang lain sebagai isu-isu kecil dan terpencil.

Di sini daku nukilkan kalam al-Qadhi al-Sheikh Yusuf al-Nabhani al-Shafi’e, Qadhi Mahkamah Syariah/ Ketua Mahkamah Tinggi di Beirut [wafat 1350 H], seorang alim yang mempunyai puluhan buku yang penuh barakah dan semuanya diterbitkan, sebanyak 46 buah. Seorang alim yang ulung dengan sanad dan guru-guru yang terulung. Di antara guru-guru beliau yang mengijazahkan beliau dengan ijazah yang bersambung dengan ulama’-ulama’ yang ulung ialah al-Ustaz al-Allamah Al-Muhaqqiq wa al-Malazz al-Fahhamah al-Mudaqqiq Shaikh al-Mashayikh wa Ustaz al-Asatizah al-Sayyid Al-Sheikh Ibrahim al-Saqa al-Shafie – alim besar mazhab al-Shafie pada masanya.


Di akhir hayat beliau, beliau menumpukan hidup beliau hanya untuk ibadat dan berkhidmat kepada umat Islam dengan mengarang kitab-kitab dan beliau tinggal di Madinah dalam tempoh yang lama serta dikebumikan di sana.

Salah satu kitabnya yang penuh barakah adalah kitab “Syawahid al-Haq fi al-Istighathah bi Sayyid al-Khalq SAW” yang bermaksud “Persaksian-persaksian Benar pada [Pensyariatan] Istighathah dengan Penghulu Segala Mahkluk [Nabi Muhammad] SAW”. Kitab ini membicarakan hukum bagi umat Islam beristighathah (memohon pertolongan daripada Allah SWT dengan Nabi Muhammad SAW), pensyariatan menziarahi Maqam Sayyidina Muhammad SAW[1] dan beberapa perbahasan berkaitan isu-isu yang sering diungkit oleh golongan al-Wahhabiyyah.

Kitab ini ditaqridz (disemak dan dipuji) oleh:

 • Hadrah al-Ajall al-Afkham Al-‘Allamah Al-Jalil Al-Akram Al-Marhum al-Sayyid Ali al-Bablawi al-Maliki – Mantan Sheikh al-Jami’ al-Azhar (Sheikh Masjid Jami’ al-Azhar) ;
 • Al-‘Allamah al-Kamil Al-Fahhamah al-Fadhil Sheikh Mashayikh al-Hanafiyyah (Sheikh Para Ulama’ Mazhab Hanafi) dan Mantan Mufti Mesir al-Marhum al-Sheikh Abd al-Qadir al-Rafi’e;
 • Sheikh al-Islam, Mahathth Nazr al-‘Anam Sheikh al-Jami’ Al-Azhar (Sheikh Masjid Jami’ al-Azhar) al-Sheikh Abd al-Rahman al-Sharbini;
 • Hadrah al-Ustaz al-Mukarram al-Allamah Al-Afkham U’jubah al-Zaman wa Marja’ al-Ummah fi Mazhab al-Nu’man Sahib al-Fadhilah al-Sheikh al-Bakri al-Sadafi, Mufti Mesir dan Ketua Ulama’ Mazhab al-Hanafi Al-Sheikh Muhammad Bakri Muhammad ‘Ashur al-Sadafi;
 • Hadrah al-Allamah Shams Bahjah al-Fudala’ wa Durrah Uqad Zawi al-Tahqiq al-Nubala’ al-Ustaz al-Fadhil wa al-Fahhamah al-Kamil al-Sheikh Muhammad Abd al-Hayy Ibn al-Sheikh Abd al-Kabir al-Kattani Al-Hasani – di antara ulama’ yang teragung di Maghribi;
 • Hadrah al-Hasib al-Nasib al-Ha’iz min darari al-Majd aw fi nasib zi al-kamal al-Zahir wa al-‘Ilm al-Wafir al-Sayyid Ahmad Bek al-Husayni al-Shafie al-Muhami al-Shahir – alim mazhab al-Shafie;
 • Hadrah al-‘Allamah al-Kabir wa al-Fahhamah al-Shahir, Subhan al-Zaman wa Ma’din al-Fadl wa al-‘Irfan al-Sheikh Sulayman al-‘Abd al-Shibrawi al-Shafie al-Azhari – alim mazhab al-Shafie;
 • Hadrah al-Allamah al-Lawza’I al-Fahhamah, Ma’din al-Kamal wa Insan ‘Ayan al-Fadl wa al-Jalal, al-Sheikh Ahmad Hasanayn al-Bulaqi – salah seorang ulama’ mazhab al-Shafie di Al-Azhar;
 • Hadrah al-‘Allamah Al-Fadhil wa al-Malazz al-Kamil al-Sheikh Ahmad al-Basyouni – Sheikh Mazhab Hanbali di Al-Azhar;
 • Al-Allamah al-Sheikh Said al-Muji al-Gharqi al-Shafie al-Azhari – di antara ulama’ mazhab al-Shafie di Al-Azhar; dan
 • Al-‘Allamah Al-Sheikh Muhammad al-Halabi al-Shafie Al-Misri Al-Azhari – di antara ulama’ mazhab al-Shafie di Al-Azhar.

Persaksian para ulama’ yang terulung ini menunjukkan kedudukan kitab yang dikarang oleh al-Sheikh Yusuf al-Nabhani ini. Allah meletakkan persaksian para ulama’ di dalam kitab al-Quran. Maka berpeganglah dengan persaksian para ulama’.

Baca dan renungkanlah wahai kawan-kawan semua BETAPA SERIUSNYA ISU WAHHABI INI DAN BERSYUKURLAH SEKIRANYA ALLAH SWT TELAH MEMBUKA MATA HATI KITA UNTUK MELIHAT KESESATAN WAHHABI SEPERTI MANA ALLAH SWT MEMBUKA MATA HATI PARA ULAMA’ YANG TERULUNG INI MELIHAT FAHAMAN WAHHABI SEBAGAI SATU KESESATAN YANG NYATA…. SEBELUM KESESATAN WAHHABI INI MENGALIR DI DALAM DARAH DAN DAGING KITA UMPAMA PENYAKIT ANJING GILA ….

Sabda Rasulullah SAW:

إنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه ، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله…

Sesungguhnya akan keluar daripada umatku beberapa kaum yang hawa nafsunya seiringan dengan pesakitnya sebagaimana penyakit anjing gila yang seiringan dengan pesakitnya, tidak tinggal daripadanya urat dan sendi melainkan pasti dimasukinya.

Diriwayatkan oleh Abu Daud, al-Hakim, al-Thabrani dan al-Bayhaqi.


TERJEMAHAN:

PERINGATAN YANG KE-SEMBILAN

Ketahuilah (wahai pembaca sekalian) bahawa dengan mengemukakan bukti-bukti yang banyak di dalam kitab ini berkaitan dengan pensyariatan Istighathah dan amalan bermusafir untuk menziarahi (maqam) Penghulu segala rasul (alaihimus solah was salam) dan membuktikan bahawa ia (ziarah) adalah di antara sedekat-dekat amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah; di antara sebaik-baik kebaikan; di antara seafdhal-afdhal kebajikan; di antara ketaatan yang paling sempurna dan di antara seagung-agung wasilah yang diterima di sisi Allah SWT dan Rasul-Nya SAW; aku tidak bermaksud untuk memuaskan dengannya (dalil-dalil ini) pengikut-pengikut Ibnu Taymiyyah daripada kalangan al-Wahhabiyyah dan sesiapa yang telah diberi susu bid’ah mereka sejak kecil lagi di kalangan mereka yang mengagumi mereka itu dari golongan-golongan yang ganjil dari mazhab-mazhab yang lain; sesungguhnya berkenaan mereka itu, hampir-hampir tiada harapan lagi untuk mereka berjaya selepas bid’ah yang buruk ini bercampur dengan darah dan daging mereka dan mengalir (bid’ah) itu di dalam diri mereka umpama penyakit anjing gila yang terkena pada pesakitnya; dan Syaitan telah berjaya menguasai mereka seperti seorang budak pintar yang menguasai bola dan bermain dengan bola tersebut sesuka hatinya.

Maka bagi orang-orang yang seumpama itu, tidak dapat digambarkan bahawa apabila mereka mendengar perbahasan (kitabku) ini dalam perkara ini melainkan mereka akan mencari jalan bagaimana untuk berdebat dan bermusuh dan bagaimana untuk menolak hujah-hujah ini dengan dalil-dalil dann tidak terlintas di dalam diri mereka untuk menerima hujah-hujah ini selamanya; dan hal ini serupa sepertimana yang dikatakan oleh para ulama’ berkenaan imam mereka Ibnu Taymiyyah dan dua anak muridnya Ibnu al-Qayyim dan Ibnu Abd al-Hadi; dan kamu akan tahu hakikat ini dengan melihat kepada kata-kata mereka – semoga Allah mengafiatkan kita daripada mereka;

Dan sesiapa yang membaca kitab-kitab mereka dengan sifat yang adil dalam perbahasan bid’ah-bid’ah mereka akan menerima hakikat bahawa itulah akhlak mereka dalam perkara ini dan itulah tabiat mereka dan kata-kata mereka itu dalam satu bentuk yang sama dengan tamwih (pemalsuan), talbis (menghias perkara batil), takhyil (mengkhayalkan), tawhim (membuat prasangka) dan tahwil (menakutkan); barangsiapa yang datang selepas mereka dan mengagumi mereka dan berjalan di atas bid’ah-bid’ah mereka, lebih-lebih lagi sekiranya mereka itu dari ahli mazhab mereka seperti golongan al-Wahhabiyyah, bagaimanakah mungkin mereka kembali setelah didirikan hujah ke atas mereka; sesungguhnya bagi hal ini tiada jalan untuknya dan tiadalah bagiku dan bagi selain daripadaku harapan (agar mereka kembali kepada kebenaran);

Ini adalah sepertimana yang dinukilkan oleh al-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan[2] di dalam kitabnya yang bertajuk : (Khulasoh al-Kalam fi bayan umara’ al-balad al-haram) (yang bermaksud Rumusan Kata-kata pada Menerangkan Pemerintah-pemerintah Baladil Haram) dari al-‘Allamah al-Sayyid Alawi Ibn Ahmad Ibn al-Quthb Abdullah Ibn ‘Alawi al-Haddad yang menyebutnya di dalam kitab yang dikarangnya untuk menolak al-Wahhabiyyah yang dinamakan : (Jala’ al-Dhullam fi al-radd ‘ala al-Najdi allazi adhalla al-‘Awam) (Terangkatnya Kegelapan dalam Menolak al-Najdi (Muhammad Ibn Abdul Wahhab) yang menyesatkan orang awam), dia menyebut:

“Apabila aku sampai ke Thaif untuk menziarahi maqam Sayyidina Abdullah Ibn ‘Abbas r.anhuma, aku bertemu dengan al-Allamah al-Sheikh Thahir Sunbul Al-hanafi, anak kepada al-‘Allamah al-Sheikh Muhammad Sunbul al-Shafie. Maka dia memberitahuku bahawa dia ada mengarang kitab untuk menolak bid’ah golongan (Wahhabiyyah) ini dan dia menamakan kitab tersebut sebagai: (Al-Intisar li al-Awliya’ al-Abrar) (Kemenangan bagi Wali-wali Allah Yang Soleh), dan dia berkata kepadaku: “Semoga Allah memanfaatkan buku ini sesiapa sahaja yang belum masuk bid’ah al-Najdi (al-Wahhabi) ke dalam hatinya. Dan adapun sesiapa yang telah masuk bid’ah itu ke dalam hatinya, maka tidak diharapkan kejayaannya kerana Sabdaan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari: (Mereka terpancar keluar daripada agama dan kemudian tidak kembali lagi)”. Selesai kata-kata al-Allamah al-Sheikh Thahir Sunbul Al-hanafi.

Dan Imam al-Ghazali telah berkata dalam kitab Ilmu di dalam Ihya’ Ulum al-Din: Dan ahli bid’ah itu apabila dia telah mengetahui perdebatan (bagi mempertahankan bid’ahnya) walaupun sedikit, maka perbincangan dengannya sangat sedikit manfaatnya, sesungguhnya apabila kamu berjaya mendiamkan dia dengan hujah kamu, dia tidak akan meninggalkan mazhabnya, bahkan dia akan mengatakan bahawa itu adalah kerana kekurangan dirinya dan dia menganggap bahawa orang lain (daripada mazhab bid’ahnya itu) mempunyai jawapan yang dia tidak mampu jawab; engkau tidak lain hanyalah mampu mengalahkannya dengan kekuatan perdebatan. Adapun orang yang diberi afiat (keselematan oleh Allah) itu, ialah orang yang terpesong daripada kebenaran dengan sedikit perdebatan, namun dia masih boleh diselamatkan sebelum bertambah kuat taksubnya yang mengikut hawa nafsu, maka apabila bertambah kuat taksubnya, terjadilah putus harapan untuk menyelamatkannya kerana sifat taksub itu menjadi sebab bertambah kukuhnya akidah-akidah sesat dalam diri manusia . Selesai kata-kata Imam al-Ghazali.

Maka dengan sebab itulah, bukan niatku waktu mengarang kitab ini untuk memberi hidayah kepada golongan al-Wahhabiyyah dan golongan seumpama dengannya yang telah bercampur bid’ah yang kotor ini dengan daging dan darah mereka; akan tetapi satu-satunya niatku adalah untuk memberi kefahaman kepada orang-orang Islam daripada mazhab fiqh yang tiga (Hanafi, Maliki & Shafie) secara umum dan orang bermazhab Hanbali yang bukan al-Wahhabiyyah bahawa bid’ah ini adalah bertentangan dengan pegangan jumhur umat Muhammad SAW. Dan aku telah nukilkan pendapat daripada ulama’ mazhab yang empat penolakan dan kejian mereka ke atas Ibn Taymiyyah, bahkan sebahagian daripada ulama’2 yang ulung telah mengkafirkan beliau, walaupun (pengkafiran) itu bukanlah sesuatu yang diredhai dan diterima.

Maka apabila kamu mengetahui perkara ini wahai Muslim Ahli Sunnah daripada mazhab-mazhab Islam (yang muktabar), maka berhati-hatilah kamu daripada penipuan Syaitan atau salah seorang daripada pembantu-pembantunya (Syaitan) yang telah tertahqiq ke atas mereka azab kerugian, dan sungguh ramai golongan yang demikian pada zaman ini; dan mereka menghias bagi kamu bid’ah Taymiyyah Wahhabiyyah yang buruk ini dengan dakwaan-dakwaan ijtihad mutlaq dan meninggalkan taqlid dengan mazhab-mazhab (muktabar) dalam hukum ahkam Syariat; sesungguhnya dalam hal ini ada kemusnahan agama kamu wahai si miskin. Maka bertaqwalah kepada Allah pada diri kamu, dan mintalah pertolongan dari-Nya daripada (tipu daya) Syaitan-syaitan dan sedara-sedara Syaitan.

Dan cukuplah bagi kami Allah, dan Dialah sebaik-baik pemelihara dan Dia-lah yang berfirman dengan kebenaran dan Dia lah yang menunjukkan jalan (petunjuk).”

FIKIR-FIKIRKANLAH J


[1] Ini adalah kerana golongan Wahhabi mengharamkan istighathah dan menziarahi makam Rasulullah SAW. Ini bertentangan dengan ijma’ mazhab yang empat.

[2] Mufti Mazhab al-Shafie di Mekah al-Mukarramah selepas al-Sheikh Abdullah al-Zawawi dibunuh di Taif oleh golongan al-Wahhabiyyah. Sheikh Yusuf al-Zawawi, bekas mufti Terengganu, merupakan anak kepada al-Sheikh Abdullah al-Zawawi. Alhamdulillah, aku sempat berjumpa dengan cucu al-Sheikh Abdullah al-Zawawi yang menceritakan segalanya.

http://al-ashairah.blogspot.com/2008_06_01_archive.html

ahlusunnah vs wahaby/salafy

http://salafytobat.wordpress