Hukum Taklid / itba’

AWAS DOKTRIN ‘YAHUDI -WAHABI- JIL-LIBERAL-INGKARUSUNNAH-LDII-AHMADIYAH”!!!

MENGECOH UMMAT DGN KATA2 “HARAM BERTAKLID TANPA ILMU…. DSB”

SETELAH ITU DIDOKTRIN SEPERTI ITU TERUS DIDOKTRIN DENGAN ‘FIRQATUN NINJIYAH/GOLONGAN YANG SELAMAT” VERSI SESAT MEREKA

MENGANGGAP GOLONGAN DIA YANG PALING BENAR. PALING SHOHIH!!!

…..SAMA MODUS OPERASI ALIRAN SESAT BUATAN YAHUDI-NASHORO….
(GUE MANTAN SALAPY JUGA COY….)

lihat ketawadhuan imam 4 madzab (mana ada syaikh wahabi yang berani cakap macam ini) :

IMAM ASY-SYAFI’IY
“Apabila kalian dapatkan dalam kitabku sesuatu yang menyelisihi Sunnah Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam, maka aku berpendapat dengan Sunnah Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam dan aku mencabut apa yang telah aku ucapkan”

KETAHUILAH…ITU SEMUA ADALAH KARENA KETAWADHUAN MEREKA (IMAM 4 MADZAB)….MEREKA ADALAH 3 QURUN YG DIJAMIN NABI…(SAHABaT, TABI’IN DAN TABIUTTABIIN)

sedangkan wahabi…LAHIR BARU ABAD 19 masehi …MAU MENENTANG MEREKA (ULAMA BESAR ZAMAN TABI’IN – IMAM 4 MADZAB)????

JIKA ILMU SEMUA WAHABI DITAMBAH IBNU TAIMIYAH DAN SEMUA MURUDNYA SAMPAI HARI KIAMAT JIKA DIBANDINGKAN DENGAN ILMU DAN DERAJAT SALAH SATU DARI 4 MADZAB…MAKA IBARAT SETEYES AIR DIBANDINGANKAN DGN ILMU IMAM 4 MADZAB YG SEPERTI LAUTAN YG LUAS….

HUKUM TAKLID

Soalan ;

Asalammulikum ustaz

Apa itu taklid ?Adakah kita boleh bertaklid sepanjang hidup kita? Apa dalilnya?
Sekian, terima kasih

Jawapan ;

Bismillahirrahmanirrahim

Taklid dari segi bahasa bermakna mengikuti orang lain. Ada di kalangan Ulamak membezakan antara Taklid dan Itba’ di mana taklid ialah mengikut orang lain tanpa memerhati dalil dan hujjah, adapun Itba’ ialah mengikuti orang lain berdasarkan dalil dan hujahnya. Sama ada harus atau tidaknya taklid atau itba’ di sisi agama bergantung kepada kemampuan seseorang;[1]

1. Seorang yang mampu berijtihad sendiri dari al-Quran dan as-Sunnah, atasnya haram taklid kerana ia seorang Mujtahid.

2. Seorang yang tidak mampu berijtihad, maka ia wajib mengikuti atau mengambil panduan dari ulamak yang mujtahid. Kewajipan ini berpandukan firman Allah;

“…dan bertanyalah kamu kepada orang-orang Yang berpengetahuan ugama jika kamu tidak mengetahui”. (an-Nahl: 43)

فإنما شِفَاء العِيّ السُّؤالُ
“Sesungguhnya ubat bagi orang yang jahil ialah bertanya”. (Riwayat Imam Abu Daud dan ad-Daruqutni)

Berkata Imam as-Syatibi; “Fatwa-fatwa para mujtahidin dinisbah kepada orang-orang awam umpama dalil-dalil Syarak dinisbah kepada para mujtahid”. [2]

Dr. Abdul Karim Zaidan menjelaskan; Seorang mujtahid hendaklah memperolehi hukum-hakam dari sumber-sumbernya yang asli dengan cara pemerhatian dan ijtihad. Tidak harus taklid baginya. Adapun orang yang tidak mampu berijtihad, wajib atasnya bertanya ahli ilmu (ulamak). Bertanyakan ahli ilmu sama ada secara musyafahah atau dengan merujuk kepada pandangan-pandangan mereka yang termuat di dalam kitab-kitab yang dipercayai yang menceritakan tentang pandangan-pandangan mereka dan menaqalkan dengan penaqalan yang soheh. Oleh demikian, harus bagi orang awam untuk mengikuti satu mazhab tertentu dari mazhab-mazhab yang makruf dan wujud hari ini dan dinaqalkan kepada kita dengan penaqalan yang soheh….”.[3]
3. Orang yang tidak sampai darjat mujtahid, tetapi ia mampu menilai pandangan para mujtahid, dalil-dalil dan jalan-jalan istinbat mereka. Bagi orang ini, ia hendaklah berusaha mengetahui dan memahami dalil ulamak mujtahid yang diikutinya. Inilah yang dapat kita fahami dari salah satu taujihad Imam Hasan al-Banna dalam Usul ‘Isyrinnya;

“Setiap orang Islam yang belum sampai tahap kemampuan memerhati/mengkaji sendiri dalil-dalil bagi hukum-hakam Syarak dalam masalah furu’ (cabang) hendaklah ia mengikut salah seorang Imam dari Imam-Imam (mujtahid) dalam agama ini. Namun adalah lebih baik di samping mengikut itu ia berusaha sedaya mungkin untuk mengetahui dalil-dalil (yang dipakai oleh Imamnya)….”. (Usul al-‘Isyrin, Risalah at-Ta’alim).

Wallahu A’lam.
[1] Al-Qaul as-Sadid Fi Masail al-Ijtihad Wa at-Taqlid, al-Imam Muhammad bin Abdul-Adziem al-Makki ar-Rumi, hlm. 32.
[2] Fahmul-Islam Fi Dzilali al-Usul al-‘Isyrin, Syeikh Jum’ah Amin Abdul-Aziz, , hlm. 111.
[3] Al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh, Dr. Abdul Karim Zaidan, hlm. 409.

Posted by USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL
uSTAZ AHMAD ADNAN FADZIL
Ijazah Sarjanan Muda (Syari’ah) Uni. Al-Azhar (1997). Dipl. Takhassus Fiqh (Pra M.A) INSANIAH-Al-Azhar (2004). Telah menghasilkan lebih 30 buah buku yang diterbitkan. Pengendali laman soal-jawab agama; http://www.ilmudanulamak.blogspot.com