Imam subki : Awas Qasidah SESAT Nuniyyah Ibn Qayyim Al-Jawziyyah

    alsubki1


Beliau Adalah A’li Bin A’bdul Kafi Bin A’di Bin Tamam Al-subki Al-Ansari Al-Khazraji Abul Hasan Taqiyuddin, merupakan Syaikhul Islam Pada zamannya,

Juga adalah asalah seorang daripada Alhuffaz, Dan Al- Mufassirin, Dan beliau adalah bapa kepada Al-Taj Al-Subki Yang merupakan penulis kepada Kitab Al-Tabaqat, dilahirkan di Al-Manufiyyah Pada tahun 683 Hijrah bersamaan 1284M, Daripada Manufiyyah, beliau telah berpindah ke qahirah, kemudian ke Syam, dan telah dilantik sebagai Qadi di Syam,

Pada tahun 739H, kemudian beliau pulang ke Qahirah dan kembali ke rahmatullah di sana pada tahun 1355M Bersamaan 756H, diantara kitab yang telah dikarang oleh beliau berjudul As-saiful As-saqil Fi Raddi A’la Bni Zafil, Kitab Ini telah memperjelaskan kebatilan dan kesesatan Qasidah Nuniah yang telah ditulis Oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam rangka mendokong Akidah Ibnu Taimiyah yang rosak dan Batil. Beliau Diantara tokoh di zamannya yang terang-terangan menentang kenyataan2 akidah Ibnu Taimiyah yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jammaah. Begitulah yang diungkapkan oleh beliau berhubung akidah Ibnu Taimiyah yang rosak dan Batil didalam Kitabnya A-saiful Saqil M/s 19 cetakan Maktabah Zahran.

inilah buku qasidah nuniyah ibnul qayyim yang terselip didalamnya aqudah tajsim ibnu taymiyah dan ibnul qayyim.

Ibn Qayyim Al-Jawziyyah’s Qasidah SESAT Nuniyyah