Kisah Kehidupan sahabat : Tentang Amar Ma’ruf Nahi Mungkar

Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim,
Abdullah ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata:
“Barangsiapa yang ingin meniru, hendaklah ia meniru perjalanan orang yang sudah mati, yaitu perjalanan para sahabat Nabi Muhammad SAW, karena mereka itu adalah sebaik-baik ummat ini, dan sebersih-bersihnya hati, sedalam-dalamnya ilmu pengetahuan, dan seringan-ringannya penanggungan. Mereka itu adalah suatu kaum yang telah dipilih Allah untuk menjadi para sahabat NabiNya SAW dan bekerja untuk menyebarkan agamaNya. Karena itu, hendaklah kamu mencontohi kelakuan mereka dan ikut perjalanan mereka. Mereka itulah para sahabat Nabi Muhammad SAW yang berdiri di atas jalan lurus, demi Allah yang memiliki Ka’bah!”
(Hilyatul-Auliya’ 1:305)

Tentang Amar Ma’ruf Nahi Mungkar

Dari Abu Hurairah ra., Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa mengajak kepada suatu kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi sedikitpun pahala-pahala mereka. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan maka ia akan mendapat dosa seperti orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi sedikitpun dosa-dosa mereka.” (H.R. Muslim)

Dari Ibnu Mas’ud ra., berkata Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan maka ia mendapat pahala seperti orang yang mengerjakannya.” (H.R. Muslim)

Abu Sa’id Al-Khudry ra., berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa di antara kamu sekalian melihat suatu kemunkaran, maka hendaklah ia merubah dengan kekuasaannya, kalau tidak mampu maka dengan tegurannya, dan kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang terakhir adalah selemah-lemahnya iman.” (H.R. Muslim)

Dari Ibnu Mas’ud ra., bahwasanya Rasulullah ASW. bersabda: “Tidak seorang nabi pun yang diutus Allah kepada suatu ummat sebelumku kecuali ia mempunyai penolong-penolong setia dan kawan-kawan yang senantiasa mengikuti sunnahnya dan mentaati perintahnya, kemudian sesudah periode mereka timbullah penyelewengan dimana mereka mengucapkan apa yang tidak mereka kerjakan dan mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Maka barang siapa yang memerangi mereka dengan kekuasaannya maka ia adalah orang yang beriman, barang siapa yang memerangi mereka dengan ucapannya, maka ia adalah orang yang beriman dan barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, maka ia adalah seorang yang beriman juga; selain dari itu tidaklah ada padanya rasa iman walau hanya sebiji sawi.” (H.R. Muslim)

Abu Bakr Ash-Shiddiq ra., berkata: ” Wahai sekalian manusia sesungguhnya kalian membaca ayat ini : ‘Yaa ayyuhal ladziina aamnuu ‘alaikum anfusakum laa yadhurrukum man dhalla idzahtadaitum.’ (Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu masing-masing, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu jika kamu telah mendapat petunjuk). Dan sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah SAW. bersabda: “Bahwasanya manusia itu bila mengetahui orang berbuat zhalim kemudian mereka tidak mengambil tindakan, maka Allah akan meratakan siksaan kepada mereka semua.” (H.R. Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa’i)

Dari hudzaifah ra., Rasulullah SAW bersabda: “Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam kekuasaanNya, kamu harus sungguh-sungguh menyuruh kebaikan dan mencegah kemunkaran, kalau tidak Allah akan menurunkan siksaan kepadamu, kemudian kamu berdoa kepadaNya, maka tidak akan dikabulkan doamu itu.” (H.R. Tirmidzi)

Ibnu Mas’ud berkata: ” Saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda: “Semoga Allah memberi cahaya berkilau-kilau kepada seseorang yang mendengar sesuatu dariku kemudian ia menyampaikan sebegaimana yang ia dengar, karena banyak orang yang disampaikan kepadanya (sesuatu itu) lebih menerima daripada orang yang mendengarnya sendiri.” (H.R. Tirmidzi)

Abu Zaid Usamah bin Haritsah ra., berkata: “Saya mendengar Rasulullah bersabda: “Pada hari kiamat kelak ada seseorang yang digiring lantas dilemparkan ke dalam neraka, seluruh isi perutnya keluar lalu berputar-putar seperti berputar-putarnya keledai di kincir, kemudian seluruh penghuni neraka berkumpul mengerumuninya, lantas menegur: “Wahai Fulan, apa yang terjadi padamu, apakah kemu tidak beramar ma’ruf dan nahi munkar?” Ia menjawab: “Ya saya menganjurkan kebaikan tetapi saya sendiri tidak menjalankannya, dan saya melarang kemunkaran tetapi saya sendiri malah mengerjakannya.” (H.R. Bukhari & Muslim).

Dari Abu Sa’id Al-Khudry ra., Rasulullah SAW bersabda: “Jauhilah olehmu sekalian duduk di jalan-jalan.” Para sahabat berkata: “Ya Rasulullah kami tidak bisa meninggalkan tempat duduk kami (di jalan) itu dimana kami berbincang-bincang di sana.” Rasulullah menjawab: “Apabila kamu sekalian enggan untuk tidak duduk di sana maka penuhilah hak jalan itu.” Para shahabat bertanya: “Apakah hak jalan itu ya Rasullah.” Beliau menjawab: “Yaitu memejamkan mata, membuang kotoran, menjawab salam serta menyuruh kebaikan dan mencegah kemunkaran.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

2 Responses

 1. Allahuak akbar….. dakwah maksud hidup,hidup dlm dakwah,dakwah sampai mati,mati2an dlm da’wah…

 2. ana tinggal di sukaseuri, cikampek. Kalo pengen ijtima, dmn ya, ada info? Nuhun

  JAWABAN ADMIN:
  Masjid Jamek, 83 Jalan Hayam Waruk, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Pengajian akbar/ijtimak setiap malam jumat (hari kamid petang), mulai 1 jam sebelum maghrib – smpai ba’da subuh

  WORLDWIDE TABLIGH MARKAZ ADDRESS
  Assalamu Alaykum Wa Rahmatullah Wa barkatuh,

  Following are the addresses of the tabligh jamaat markaz world wide.Insha Allah it will assist those who are migrating to the alien land for their set purposes with an aim to convey the islamic message.May Allah aid them and grant them success in this life and the hereafter.

  ABU DHABI
  Kaleem Razal, Al-Musaffah, Abu Dhabi. 971-2-721-..

  AFGHANISTAN
  Haji Md Meer, Sarai Nelam Farrush, Shahbazar, Kabul. 155-23798

  AFRICA SOUTH
  Markaz, Bait-un-Nur, 17, 11th Avenue Mayfair, Johannesburg. 011-8392633
  Kirk St Masjid, 12 Kirk St, 2001 Johannesburg. (G. M. Padia) 27-31-923-841, faks 27-11-852-4011

  ALBANIA
  Dr Abdul Latif Saleh, Tirana. +355-42-25440/25438
  Seshi Avni Rustemi, Tirana. +355-42-23038
  Dr Skender Durresi, Tirana. +355-42-32710

  ALGERIA
  Masjid An-Najah, Al-Mohammedia, Algeria. (Belqasim Merad 213-2-750)

  AMERICA
  Dearborn Mosque, 9945 West Vernor Highway, Dearborn, Detroit. +1-313-8429000
  Markaz New York, 425, Montauk Avenue, Apt. 1, Brooklyn, New York.Markaz, Masjid Falah, 42-12, National St., Corona, New York. (Loqman Abdul Aleem) +1-718-4767968
  Abdur Raqeeb, 130, 69th St., Guttenberg, NJ 07093. +1-201-86.. , +1-718-8587168 (faks – Faqir)
  Markaz, 820 Java Street, Los Angeles. (dekat Arbor Vitae St.) +1-310-4199177 (Dr Abd Rauf)Farouq Toorawa, Los Angeles. +1-310-6755456
  Masjid Al-Noor (Markaz), 1751 Mission Street, San Francisco. +1-415-5528831Vallejo Mosque, 727 Sonoma Boulevard, Vallejo, California. +1-707-6452024
  Naser Sayedi, 1777 East West Road, P.O.B. 1703, Honolulu. +1-808-735..L/Cpl Chaudary, Hawaii. +1-808-2575721Islamic Centre, 1935, North Eo Place, Manoa, Honolulu.

  ANGOLA
  Comunidade Islamica em Angola, Caika Posta 2630, Luano.

  ARAB SAUDIA
  Abdul Ghaffar Noor Wali, Jeddah. 966-2-6371607
  Ghassan 6823041
  Dr Ahmad Ali, P.O. Box 22310, Riyadh 11495. 966-1-6023679

  ARGENTINA
  Ahmad Abboud, Centro Islamico, Av. San Juan 3049/53, Buenos Aires. 54-1-973577

  AUSTRALIA
  Markaz, 90 Cramer Street, Preston 3074, Melbourne.Sheikh Mo’taz El-Leissy, Melbourne. 61-3-94784515
  Markaz, 765 Wangee Road, Lakemba, Sydney. 61-2-97593898
  S. Hamid Latif, Lakemba Mosque, 63/65 Wangee Road, Lakemba 2195, Sydney. 61-2-759-3899, 61-3-470-2424
  Markaz, 427 William Street, Perth.Abdul Wahab, Perth. 61-9-4596826

  AUSTRIA
  A. Khaleque Qureshi, Masjid Belal, Diefenbachgasse 12/12, 1150 Wien. 43-1-9387615, 43-1-7366125

  AZERBAIZAN
  EW S. Uzair M. Ali, Orzhenigidzebskoy, Noboy Gumarbel M3/2F (?)

  BAHAMAS
  Jamaat ul Islam, P.O. Box 10711, Nassau.

  BAHRAIN
  A Aziz Baluch, P.O. Box 335, Manama. 953-256-707

  BANGLADESH
  Maulana A Aziz, Kakrail Masjid, P.O. Ramna, Dhaka. 88-02-239-457

  BARBADOS
  Maulana Yusuf Piprawala, Kensington New Road, Bridgetown. 1-809-426-8767

  NETHARLAND
  Moskee Arrahman (Markaz), Van Ostade str. 393-395, 1074 Amsterdam. (Tram no. 4 dari stesen keretapi) (Al-Kabiri) 31-20-764073

  BELGIUM
  Masjid Noor, Rue Massaux 6, Gemeente Schaarbeek, 1030 Brussels. (Mostafa Nooni) 32-2-219-7847
  Masjid Van Slambrouck, Fortuin St. 6, B8400 Oostende.

  BELIZE
  Md Riaz, 3132 Kraal Road, Belize City.

  BERMUDA
  Md Mosque, Basset Bldg Court, St. Ram, Hamilton.

  BIERA
  Omar Osman, P.O. Box 382 (?), Biera. 23260

  BOLIVIA
  Biab Khalil, P.O. Box 216, La Paz. BX 5418 (teleks)

  BRAZIL
  A Aziz Alinani, Imam, Centro Islamica, Ax W-5 Norte, Brazil. 55-11-278-6789

  BRITAIN
  Markazi Mosque, South Street, Saville Town, Dewsbury. (Hafez M Patel) 44-924-460760, 44-924-46685? (faks)
  East London Markazi Masjid, 9-11 Christian St, Off Commercial Road, London E1. (Zulfiqar) 44-71-4811294

  BRUNEI
  Hj Jamili Hj Abbas, 647 Kg Lumapas. 673-8-810480, 673-2-337488. jamil@brunet.bn
  Hj Mahadi, Bandar Sri Begawan. 332148

  BULGARIA
  Mufti Basri Osman, Plovdiv. 359-2-233-109

  CHAD
  Masjid-e-Noor, Share Namer, N O’Jamina. (Adam Yusuf Amin)

  CHECHEN
  Dudaeb Shakmarze, Ul. Khakalskaya 90/2/42, Grozni.

  CHILIE
  Taufiq Rumie, Edwardo Castillo Valesco 1160, Nunoa, Santiago. 56-2-496-081, 56-2-294-182

  CHINA
  Hilal D. C. Guangyun, V. C., Stand Comm, East Dist. Peoples Congress, ..

  DAGASTAN
  Habibullah, Sk Mohuddin, village Gubdan, Lewanshowski.

  DENMARK
  Shehzad Ahmad, Makki Masjid, Brikegade 4 KLD, N Kobenhavn (Copenhagen). 45-43-(35)-361-513
  Centre Mosque, Morbaerhaven Block 18 c/4, 2060 Albertslund. 02-454368

  DUBAI
  Shaikh Hamdan, Masjid al Kasis, Al Kasis No. 3, dekat Umm Kulsum Che..

  IRELAND
  Masjid, 7 Harringto Street, Dublin.
  Dublin Islamic Centre, 163, South Circular Road, Dublin 8.
  Md Shigara, 21, Wolseley Street, Dublin 3. 353-1-540-027

  ETHIOPIA
  M. M. Kechia, Abu Bakr Masjid, Kwas Maida, Addis Ababa. 251-1-130-208, 135-823 (Ibrahim Sufra)

  FERRINGI
  Abu Bakar Sulil, Masjid Odiveas, Rua Thomas de Anunciacao 30 R/C Esq, Odiveas 2675, Lisboa.

  FIJI
  Noor Ali, Raki Raki Jama Masjid, P.O Box 15, Raki Raki, Fiji. 679-24440, 679-94002

  PHILIPPINES
  Masjid Abu Bakar, Marawi City, Lanao del Sur, Mindanao.

  FINLAND
  Omar Nizamuddin, Puutarhankatu 18A, Helsinki. 358-21-513-572
  Masjid, Fredrinkatu 33B, 00120 Helsinki 12. 358-0-643-579, 358-0-149-6395
  Masjid, Abrahaminkatu

  GAMBIA
  Abdul Wadood, Arabic Madrassa, Serekunda.

  GHANA
  T. Osang, P.O. Box 170A, Rock of Islam Mosque, Labadi, Accra. 233-21-663-443, 665-060

  GUINEA
  Md Boye, P.O. Box 12294, Barry, Conakary.

  GUINEA BISSAU
  Abayu Bayo, Jamia Kabir, Bissau.

  GUYANA
  Azim Khan, 35, Kraig Village, East Bank, Demerara. 592-(02)-62269 (Georgetown)

  HONGKONG
  Masjid Ammar, 40-01 Kwon Road, Wanch.. 5-892-0720 (Md Qadeem, Zafar 852-3-5-239-975)

  HUNGARY
  A. Hafez, Flat 9, 84 Linen Kurt, Budapest. 36-1-833-905, 36-1-276-0482 (Babikir)
  Dr Izzedin, Estergomiut 56/VII/26, 1138 Budapest.
  Ibrahim, Fortuna (hotel murah), Szolgaltaro GMk, 1073 BP, Akacf..

  INDIA
  Banglawali Masjid, 168 W. Nizamuddin, Basti Nizamuddin, New Delhi. 91-11-494-7137 (faks: Farooq), 617-142 (..)

  INDONESIA
  Masjid Jamek, 83 Jalan Hayam Waruk, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. (Ahmad Zulfikar) 62-21-821-236, 639-5585, 682-378
  Masjid Istiqlal, Jalan Yos Sudarso, Dumai, Sumatra Barat.

  IRAN
  Al Amir A Roaf, Masjid e Tauhidi, Zahedan.

  IRAQ
  Sk Kazim, Montaga Buhimania Al Karich, Share Mar’uf, Baghdad.

  ITALY
  El Amrani, 3231 Via Vanzetti No. 3, Cita di Sudi (Cascino Rosa), Milano. 39-10-952-20?, 39-6-802-258
  Masjid, Via Bertoloni 22/24, Roma
  Masjid,Via Berthollet 24, Torino
  Masjid, Via de Groce 3 (Tingkat 4), Trieste

  GIBRALTAR
  Masjid Cesemate Sq., Main Street, Gibraltar. 350-73058

  JAMAICA
  Naeem A. Muta’ali, Muslim Community, 54 Wildman Street, Kingston. 1-809-9283516 (Akbar), 9286789 (Naeem)
  Islamic Center of Jamaica, 134 1/2 King Street, Kingston.

  JAPAN
  Markaz Islaho Tarbiyat (Ichnowari), 1-1-6 Bingonishi, Kasukabe-Shi, Saitama-Ken, Tokyo 334.Ibrahim Ken Okubo, Room 105, Bingo Higashi 1-22-20, Kasukabe Shi, Saitama Ken, Tokyo 344. 0487-36-2767 (tel) 04-8738-0699 (faks)Syed Sohel 04-8736-2767
  Masjid Darus Salam, 772, Oaza Sakai, Sakai Machi, Sawa-gun, Gunma Ken.Hafiz Afzal 030-146-1419
  Masjid Shin Anjo (Nagoya), Bangunan Kamimoto, Tingkat Satu, 1-11-15, Imaike-cho, Anji-Shi, Aichi Ken. Najimuddin 030-56-32101Nufail 030-56-50432, 056-698-9408
  Masjid Takwa (Chiba), Sanbu-Machi, Sanbu-Gun, Ametsubo 65-12, Chiba Ken (dekat stesen JR Hyuga).Lokman 043-444-5464, 030-067-9223Shamin 010-404-4748
  Makki Mosque (Narimasu, Tokyo), stesen Narimasu (Tobu line).Asraf 010-609-2479
  Markaz Hon-Atsugi (Kanagawa). 0462-27-5936
  Islamic Center, 1-16-11 Ohara Setagayu ku, Tokyo 156. 03-7870916, 4606169
  Islamic Center, C Hoko Mansion 4-33-10 Kitazawa, Setagaya ku, Tokyo 156.
  Nerima K. K. Mati, 1-30-17 Kopsaki 205, Tokyo. 81-3-450-6820, 81-3-553-7665 (Ismail), faks 81-3-458-3967
  A. Aziz Mecavale, 175 Kumitashi Cho, Tokyo. (d/a Akarim Seth)

  GERMANY
  Md. Nawaz, Masjid, Muenchener str. 21, Frankfurt. (06175)1673, (0221)550..
  Md. Nawaz, Berliner str. 31, 6374 Steinbach. (06171) 75360
  Barbaros Gamii (masjid), Kyffhavser str. 26 (dekat Barbarossa Platz), 5 Koeln 1 (Cologne). (Husseinbeg Firat 467477, Zia) 0211-213870
  Masjid, Lindower str. 18-19, 1000 Berlin 65. (030) 4617026
  Masjid, Landwehr str. 25, Muenchen (Munich). (dekat stesen keretapi)
  Masjid, Steindamm, Hamburg. (dekat stesen keretapi)
  Masjid, Haupsletter str. 715, Stuttgart. 0711-6406775

  JIBOUTI
  Salem Ahmad, Deeday Masjid, P.O. Box 730, Djibouti. 253-762-189, 5818 FIANEA (teleks)

  JORDAN
  Md Mustafa Al Wafai, Masjid Madeenat al Hujjaj, Mukhayam Het.. 962-6-774-257

  KAMEROON
  Osmany c/o Alhaj Md, P.O. Box 19, Marwah.237-291-5..

  CANADA
  Medina Masjid, 1015 Danforth Ave., Toronto. (Ismail Patel / Anjum Mohammad)1-416-465-7833.

  KAZAKHASTAN
  Baba Khanov, Muslim Religious Board of Central Asia, Alma Ata.

  KENYA
  A. Shakoor, Londi Mosque, sebelah balai polis Kamakunsi, Nairobi. 254-2-764-224, 254-2-340-965

  KIBRIS
  Ahmet Cetkin, Harika Camii, Palamud Sok No. 11, Asa Marao.

  SOUTH KOREA
  Imam Qamaruddin, Masjid Annur, GPO Box 10896, Seoul. 82-2-556-…

  COSTA RICA
  Mostafa Md Imam, Centro Islamico, Dasamprados Casa 7-16, San Jose. 506-272-878

  KUWAIT
  A Rashid Haroon, Subhan Markaz, Al Mantiga Sinaere, Kuwait.

  LAOS
  Maulana Qamaruddin Noori, Masjid India, P.O Box 617, Vientianne. 3776..

  LIBERIA
  S M Azmat Subzwari, Randall Street Mosque, Monrovia. 231-225-0..

  LIBYA
  Mustafa Kuraitty, Jame al Badri, Bab bib Ghasher, Tripoli. 218-61-72138..

  LEBNON
  A Hasib Sar Hal, Imam Ali ut Tariq Jadidah, dekat Madrasah Farooq, Beirut.

  LUXEMBURG
  Islamic Centre, Route Darlon 2, Mamar. (S. B. Khan Afridi) 352-311-695..

  MADAGASKAR
  Yakub Patel, P.O.Box 101, Tamatave. 261-5-33202

  MOROCCO
  Alhaj Ali, Masjid en Noor, Hayya Araha 61, Darul Baida, Casablanca. 212-366-483..

  MALAWI
  Ebrahim Makda, Juma Masjid, Kamuza Proc. Road, Lilongwe. 265-720216

  MALAYSIA
  Masjid Jamek Sri Petaling, Bandar Baru Sri Petaling, Kuala Lumpur. 60-3-9580515. 60-3-7595063 (Madrasah Miftahul Ulum). 60-3-7586134 (faks: Hj Khalid)
  Abdul Wahid, Kota Kinabalu. 088-232994 ®, 088-225081 (o).

  MALDIVE
  Ibrahim Hassan, G. Aabin, Male Island.

  MALI
  Ismail, Markaz Haidara, P.O. Box 1551, Bamako. 223-22-22..

  Malta
  Md El Sadi, Islamic Centre, Corradino Road, P.O. Box 11, Paola, Malta. 356-772-163..

  MAURITIANA
  Daud Ahmad, Masjid Shurfa, P.O. Box 14, Nouakchott.

  MAURITIUS
  Masjid Nur, Gora Issac St., Port Louis. 230-2424904
  Mir AM Soorma, Shaukat Islam Mosque, P.O.Box 328, Port Louis. 230-26..

  MEXICO
  Mir Y Ali, Norte 40A, No. 3612A, Col 7 de Noviembre, Mexico DF.. 537-1138

  EGYPT
  Masjid Anas bin Malik, Madinatul Muhaddithin, Share Iraqu Giza, Cairo. 20-2-702-804, 20-2-348-6185

  MOZAMBIQUE
  Md Rafiq Ahmad, Av Dazambia 305, I C Flat 4, Maputo. 258-2378..

  MYANMAR
  B. A. Ground Mosque, dekat stesen keretapi Rangoon. 95-1-74436, 3100 (Bhay)

  NEW ZEALAND
  Abdul Samad Bhikoo, Auckland Mosque, 17 Vermont Street, Ponsonby, Auckland. 64-9-3764437
  Masjid AnNur, Christchurch. 64-3-3483930
  Ishan Othman, Dunedin. 64-3-4767121

  NIGER
  Yahya Sa’ati, Sooq al Kabir, dekat Mohatta Sayarat, Niamey.

  NIGERIA
  Hamza Oshodi, Central Mosque, 37 Church Road, Saban Gari, Kano. 47-2-9883..

  NORWAY
  K. M. Riaz, Bilal Masjid, Tordenskjolds Gt. 86, 3044 Drammen. 47-2-9883-..
  Islamic Centre, Nosdahlbruns Gt. 22, Oslo 1.

  OMAN
  Masud Harthi, Jame Khalid ibni Walid, Assib, Muscat. 92-21-415..

  PAKISTAN
  AlHaj A. Wahab, Madrassa Arabia, Raiwind, Lahore. 92-21-415.., 92-21-216..(faks)
  Makki Masjid, Garden Road, Karachi.

  PANAMA
  A F Bhikoo, Jama Masjid, 3rd Street & Mexico Avenue, Panama City. 517-256-44..

  PANTAI GADING
  Md Amin (Jallo), Masjid Ahlesunnah, P.O. Box 110, Danane. -(225)-635-320 (Boike town)

  ILLIONIS
  Sh. Yunus Tlili, Masjid Rahman, Ave. Paul Vaillent Couturier 52, 93200 St Denis. 33-1-48.23.78.89, 48.26.78.78
  Markaz Marseille, Rue Malaval 24, 13002 Marseille. 91908047

  PERU
  Naguib Atala, Casilla 3134, Lima. 51-14-294-620

  POLAND
  Yakub, ul. Piastowska 77, Bialistok.
  Masjid, ul. Abrama 17A, Gdansk.
  Boguslaw Zagorski, ul. Rozlogi 6 Apt. 51, Warszawa (Warsaw).

  PUERTO RICA
  Arab Cultural Club, Km 5, KMO 65th Inf Ave, Rio Piepras, PR0092.

  QATAR
  Abdullah Ahmad, Masjid Mantaya Sanaiya, P.O.Box 40621, Doha.

  REUNION
  Yusuf Lockati, Masjid Nurul Islam, 97400 St Denis. 262-200..

  ROMANIA
  Masjid, Ovidiu Square, Constanta.

  RUSSIA
  Masjid, Prospect Mira (dekat Olympic Station), Moscow. 281-4904
  Sayyid Akhtar, Moscow. sar_bob@hotmail.com

  RWANDA
  A Majid Suleman, Medina Masjid, Kegali. 250-7536

  SENEGAL
  Sk Ahmad, Masjid Al Noor, P.O. Box 1955, Colobane, Dakar. 221-223-262

  SIERRA LONNE
  Hassan Taravaly, 4 Rush Street, Circular Road, Freetown.

  SINGAPORE
  Masjid Angulia, Serangoon Road. 02-2971624
  Hj Jufri, Block 210 #07-91, Tapines Street 23. 02-7832358
  Hj Hassan 02-4442312
  Najmuddin 02-2914742
  Abdul Karim 02-4439294

  SOMALIA
  S Sheraff, Masjid e Dawat, Magaiscia. 252-1-81963

  SPAIN
  Musa Taha, Mezquita Ataqua, Calle Correo Viejo – 4, Albaicine, Granada. 34-58-255-611

  SRILANKA
  Tablighi Markaz, 150 Lukmanjee Sq, Grandpass Rd, Colombo. (Md Lebbe Master) 94-1-25910

  SUDAN
  Dr D H Khalili, Masjid Hamddab, Ash Shaharah, Khartoum. 249-11-222428

  SURINAM
  Mufti B Piprawala, Masjid Taedul Islam, Mutton Shop 10B, Paramaribo. 597-81394

  SWAZILAND
  Md Hassan, P.O. Box 201, Maikerns. 83327

  SWEDEN
  Markaz, Tarsgatan 91, Stockholm. 46-8-334-490 (A Raof), 46-8-750-8511 (S Zaidi)
  Dr M Piar Ali, Tarsgatan 45B, Stockholm
  Tonsbergsgatan 4, 3TR, 16434 Kista. 46-8-719-3215 (P Ali)
  Masjid, Gamlagatan, Uppsala. 46-18-21998281

  SWITZERLAND
  Hussain Osmani, Muslim Association, 2-A Linderain str Post F 1650, 30012 Berne. 41-31-228-396, 556-321
  Masjid, Chemin Colladon 34, Petit Saconnex, Geneva. (Tram no. 12) 7987311
  Islamic Center, Narstr. 19, Zurich.
  Masjid, Tingkat 3, Ausstellungstr. 21, Zurich.

  SYRIA
  A M M Hosni, Razaqul-Jin-Sary, Zaid b Sabit, Merchant Modaiya, Damascus.

  SHARJAH
  Ali Bhai Patel, Al Futiaim Motors, P.O. Box 5819. 971-6-548-629

  TAZAKISTAN
  A Rahim Mostafa, Masjid Shah Mansoor, ul. Wasfe, Dushanbe.

  TAIWAN
  Chinese Muslim Association, 62 H’sin Shen South Rd, Sec 2, Taipeh. 886-2-522-4473
  Nurrdin Hsueh Wen Ching, P.O. Box 1430, Kaohsiung. 886-7-7498749, 886-7-5215771

  TANZANIA
  Sayed Mohsin, Medina Masjid, P.O. Box 5050, Dar es Salam. 255-61-26455

  THAILANH
  Hanif A. Shakur, Masjid Aslam, Bangkaoli, Bangkok. 662-235-3956..
  Markaz, Minburi. (30 km dari pusat Bangkok)
  Markaz, Yala.

  TOGO
  Imam Ratib, Sk Al Hassan, Grand Mosque, Zongo, Lome.

  TRINIDAD
  Raziff Ghany, Monroe Road Masjid, Monroe Road, Cunupia. 809-650-1985

  TUNISIA
  Mestaoui Habib, 28 Rue Ibn Khaldoun, Ben Arous, Tunis. 216-1-380-843

  TURKEY
  Umar Vanlioglu, Mescidi Salam, Sultan Ciftligi, Habibler Koyu, Istanbul. 90-1-3854053, 90-1-5951773, 90-1-5054619 (faks: C. Korkut)

  TURKEMINISTAN
  Uraz Murod, Uraz Md, Haji Noor, Masjid, Ashkabad.

  UGANDA
  Omar Mazinga, Masjid Nur, William St., P.O. Box 2046, Kampala. 256-41-246-63..

  UZBEKISTAN
  Murad, Madrassa Mir e Arab, Bukhara. 42170
  Imam Mustafa Khul, Samarkand, 353268
  Ziauddin, Idara Diniyat, Tashkent. 351307

  VENEZULA
  Farooq A Rahman, Islamic Center, Calle-9, Urb La Paz, El Paraiso, Caracaz. 58-2-498322?

  VIETNAM
  M. Zakaria, Mutawalli Mosque, 66 Tnilap Thanh, Saigon.
  Masjid Annur, 12 Hang Luoc street, Hang Ma ward, Hoan Kian precinct, Hanoi.
  Ustaz Muhsin, Madrasah Arabiah, 25A Lang Ha street, Hanoi.

  YEMEN
  Hamood Faki, Masjid As-Sawad, Al Habbah Annagal St, Al Harabi, Sana’a. 967-2-227-246

  YUGOSLAVIA
  Jusufspabic Md., Jevremova 11, 11000 Belgrade. 38-11-642-043, 622-654

  GREECE
  Greece Markazi Masjid Rassos, 9 Galaxia Strape (dekat Kosmos), 117/45 Athens.
  Munir Mahmud, G. Papandreau 87, Goudi, Athens. 30-1-775-8155, 30-531-24863 (Hussein Mostafa)

  ZAIRE
  A. M. Patel, 39 Mama Yemo, P.O. Box 155, Likasi. 243-12-28272

  ZAMBIA
  Ahmad Nomani, P.O. Box 510191, Chipata. 260-62-21161
  Ahmad Karodia, Md Ravat, P.O. Box 30324, Lusaka. 260-1-212-023

  ZIMBABWE
  Y. Hussain, Ridgeview Masjid, Boeing Road, Ridgeview. 263-4-292..

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: