suara perempuan itu bukan aurat bagi lelaki ajnaby

dalil bahwa suara perempuan itu bukan aurat

1.  Allah ta’ala berfirman:
( (وقلن قولا معروفا) (سورة الأحزاب : 22

Maknanya: “Dan katakanlah (wahai para istri Nabi) perkataan yang baik” (Q.S. al Ahzab: 22)

2. Sahabat-sahabat Nabi bertanya Aisyah tentang hukum hakam dan hadishadis nabi secara dialog (dengan hijab tentunya), sebagai mana dalam riwayat :

Al Ahnaf ibn Qais berkata: “Aku telah mendengar hadits dari mulut Abu Bakr, Umar,
Utsman dan Ali. Dan aku tidak pernah mendengar hadits sebagaimana aku
mendengarnya dari mulut ‘Aisyah” (H.R. al Hakim dalam kitab al Mustadrak
).

3. Suara wanita bukan aurat kerana jika disebut demikian, mengapa Rasulullah SAW mengizinkan dua budak wanita menyanyi di rumahnya ?

Selain itu, baginda SAW juga tidak keberatan berbicara dengan kaum wanita, sebagaimana yang terjadi ketika menerima bai’at dari kaum ibu sebelum dan sesudah hijrah. Bahkan beliau pernah mendengar nyanyian seorang wanita yang bernazar untuk memukul rebana dan menyanyi di hadapan Rasulullah SAW. Semua keterangan tersebut dan keterangan serupa lainnya menunjukkan bahawa suara wanita bukan aurat.

 Selain itu, syara’   telah memberikan hak dan kekuasaan/kebenaran  kepada kaum wanita untuk  melakukan aktiviti jual-beli, berdagang, menyampaikan ceramah atau mengajar, mengaji Al Quran di rumah sendiri, membaca qasidah atau syair dan sebagainya. Jika suara mereka itu dianggap aurat atau haram diperdengarkan maka tentu syara’ akan mencegah mereka melakukan semua aktiviti tersebut. Inilah hujjah yang kuat. Memang diakui, syara’ melarang wanita menampilkan perhiasannya di hadapan kaum lelaki yang bukan mahramnya, melenggak-lenggok atau manja dalam berbicara sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah dalam firmanNya yang mafhumnya:

 “…dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putera-putera mereka atau putera-putera suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau putera-putera saudara lelaki mereka atau putera-putera saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita…”[An Nur: 31]

 Syara’ tidak melarang wanita berbicara dengan lelaki dengan syarat ia tidak menampilkan kecantikkan atau perhiasannya kepada masyarakat umum di samping ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh syara’. Oleh kerana itu, mendengar suara wanita tidaklah haram sebab ianya bukan aurat. Tidak ada larangan wanita untuk berbicara dengan kaum lelaki kecuali dengan suara manja, merayu, mendayu atau keluhan yang dapat menimbulkan  keinginan kaum lelaki untuk berbuat jahat, serong dan perbuatan dosa besar yang lainnya terhadap wanita tersebut. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah dalam firmanNya yang mafhumnya:

 “…maka, janganlah kamu tunduk ketika berbicara (dengan manja, merayu, dan sebagainya).(sebab), nanti akan timbul keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya (keinginan nafsu berahinya). Dan ucapkanlah perkataan yang baik (sopan santun).” [Al Ahzab:32]

 Apabila wanita sudah melanggar perintah tersebut maka tidak hanya dirinya yang terlibat dalam perbuatan dosa atau haram, tetapi setiap orang yang membiarkan hal tersebut kerana mereka tidak menyeru kepada yang ma’ruf terhadap wanita itu dan tidak pula mencegahnya melakukan  yang mungkar.

 Rasulullah SAW bersabda mengenai hal ini:

 “Siapa saja di antara kalian yang melihat adanya kemungkaran maka hendaklah ia ubah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu melakukannya, maka hendaklah dengan lisannya. Kalau inipun tidak mapu dilakukannya, maka hendaklah dengan menolaknya dii dalam hatinya. Tetapi itulah iman yang selemah-lemahnya.” [HR Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An Nasa’i  dan Ibn Majah]

catatan :
– menurut madzab syafei aurat wanita ajnabiyah adalah semua anggota badannya (kullu badani) termasuk rambut dan “mata”….(syarah fathul qarib)
– suara wanita ajnabiyah bisa menimbulkan fitnah tapi bukan aurat!!
– suara wanita bisa tergolong haram bagi laki-laki ajnabi yaitu seperti nyanyian, suara-suara yang membangkitakan syahwat dsb……

permasalahannya :

para pelampau agama (golongan anti madzab wahabi) mengatakan :
Ibnu Jibrin (wahabi/salafy palsu) berkata:” suara wanita di sisi lelaki ajnabi (bukan muhrim) adalah aurat”
(Kitab: Fatwal Mar’ah, m/s: 211, Darul Watan, Riyadh).

inilah bukti kesesatan ajaran “tanpa madzab” sekte wahaby yang sering mengaku sebagai salafy/darul hadits dan sebagainya.

Rujukan :

– aqidatul muslimin, syahamah press, download :
http://darulfatwa.org.au/languages/Indonesian/^Aqidat_Al-Muslimeen.pdf
– daftar kesesatan wahaby/pengikut abdul wahab, download : http://darulfatwa.org.au/content/view/14/77/

– Kitab: Fatwal Mar’ah, m/s: 211, Darul Watan, Riyadh
– suara wanita aurat atau bukan?  http://unity99.tripod.com/suara.html 

– syarah fathul qarib

3 Responses

 1. SUARA WANITA: Aurat atau Bukan ?

  Perbahasan mengenai kedudukan suara wanita telah banyak dibahaskan. Pelbagai pendapat berhubung permasalahan ini telah dikemukan samada yang disandarkan kepada nash syarak atau secara aqliyah semata. Tidak dinafikan wujudnya percanggahan pendapat dalam perkara ini. Pada kesempatan kali ini, sekali lagi kita akan turut membahaskan perkara ini. Apa yang bakal kami tampilkan di sini merupakan prinsip yang dipegang oleh penulis setelah mengkaji secara dalam dan menyeluruh (al-fikrul al-mustanir) berdasarkan nash-nash yang ada. Sekiranya para pembaca menginginkan penjelasan lanjut, anda dialu-alukan berhubung terus dengan sidang redaksi.

  Adakah boleh mendengar nyanyian dari seorang wanita ? Apakah kedudukannya dan bagaimanakah seharusnya sikap dan pendirian kita ? Mungkin persoalan sedemikian rupa sering berlegar di benak pemikiran kita. Ada yang mengatakan bahawa yang boleh didengar adalah nyanyian dari lelaki, sedangkan nyanyian seorang wanita adalah haram untuk didengar. Alasannya, suara wanita itu aurat (hal yang tidak boleh ditampilkan). Jawapannya wallahu ‘alam.

  Walaupun nyanyian yang memalukan itu haram dikerjakan bila disertai dengan perbuatan haram atau mungkar namun mendengarkannya tidaklah haram. Keharamannya itu terbatas pada mendengarkannya secara langsung dari penyanyinya ditempat maksiat (contohnya konsert secara langsung), bukan kerana suara penyanyi wanita itu aurat. Keharaman itu terletak pada sikap berdiam diri terhadap nyanyian yang berisi kata-kata mungkar dan sipenyanyi wanita tersebut menampilkan kecantikkannya untuk ditonjolkan dengan membuka auratnya, misalnya rambut, leher, dada, betis, paha dan bahagian aurat lainnya. Inilah yang diharamkan oleh syara’, bukan kerana masalah mendengarkan nyanyian wanita itu.

  Suara wanita bukan aurat kerana jika disebut demikian, mengapa Rasulullah SAW mengizinkan dua budak wanita menyanyi di rumahnya ? Selain itu, baginda SAW juga tidak keberatan berbicara dengan kaum wanita, sebagaimana yang terjadi ketika menerima bai’at dari kaum ibu sebelum dan sesudah hijrah. Bahkan beliau pernah mendengar nyanyian seorang wanita yang bernazar untuk memukul rebana dan menyanyi di hadapan Rasulullah SAW. Semua keterangan tersebut dan keterangan serupa lainnya menunjukkan bahawa suara wanita bukan aurat.

  Selain itu, syara’ telah memberikan hak dan kekuasaan/kebenaran kepada kaum wanita untuk melakukan aktiviti jual-beli, berdagang, menyampaikan ceramah atau mengajar, mengaji Al Quran di rumah sendiri, membaca qasidah atau syair dan sebagainya. Jika suara mereka itu dianggap aurat atau haram diperdengarkan maka tentu syara’ akan mencegah mereka melakukan semua aktiviti tersebut. Inilah hujjah yang kuat. Memang diakui, syara’ melarang wanita menampilkan perhiasannya di hadapan kaum lelaki yang bukan mahramnya, melenggak-lenggok atau manja dalam berbicara sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah dalam firmanNya yang mafhumnya:

  “…dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putera-putera mereka atau putera-putera suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau putera-putera saudara lelaki mereka atau putera-putera saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita…”[An Nur: 31]

  Syara’ tidak melarang wanita berbicara dengan lelaki dengan syarat ia tidak menampilkan kecantikkan atau perhiasannya kepada masyarakat umum di samping ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh syara’. Oleh kerana itu, mendengar suara wanita tidaklah haram sebab ianya bukan aurat. Tidak ada larangan wanita untuk berbicara dengan kaum lelaki kecuali dengan suara manja, merayu, mendayu atau keluhan yang dapat menimbulkan keinginan kaum lelaki untuk berbuat jahat, serong dan perbuatan dosa besar yang lainnya terhadap wanita tersebut. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah dalam firmanNya yang mafhumnya:

  “…maka, janganlah kamu tunduk ketika berbicara (dengan manja, merayu, dan sebagainya).(sebab), nanti akan timbul keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya (keinginan nafsu berahinya). Dan ucapkanlah perkataan yang baik (sopan santun).” [Al Ahzab:32]

  Apabila wanita sudah melanggar perintah tersebut maka tidak hanya dirinya yang terlibat dalam perbuatan dosa atau haram, tetapi setiap orang yang membiarkan hal tersebut kerana mereka tidak menyeru kepada yang ma’ruf terhadap wanita itu dan tidak pula mencegahnya melakukan yang mungkar.

  Rasulullah SAW bersabda mengenai hal ini:

  “Siapa saja di antara kalian yang melihat adanya kemungkaran maka hendaklah ia ubah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu melakukannya, maka hendaklah dengan lisannya. Kalau inipun tidak mapu dilakukannya, maka hendaklah dengan menolaknya dii dalam hatinya. Tetapi itulah iman yang selemah-lemahnya.” [HR Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An Nasa’i dan Ibn Majah]

  Jadi, itulah sedikit penjelasan ringkas yang dapat kami berikan berhubung perkara ini. Sebarang komentar bolehlah dipanjangkan kepada kami. InsyaAllah kami sedia menerima sebarang komentar anda. Wallahu ‘alam.

 2. (وقلن قولا معروفا) (سورة الأحزاب : 22

  “Dan katakanlah (wahai para istri Nabi) perkataan yang baik” (Q.S. al Ahzab: 22)

  Jelas, ayat ini tidaklah mengharamkan suara wanita, akan tetapi Islam hanya membatasinya, Islam begitu hebat dalam menjaga kehormatan wanita itu sendiri, coba perhatikan ayat ini.

  “…maka, janganlah kamu tunduk ketika berbicara (dengan manja, merayu, dan sebagainya).(sebab), nanti akan timbul keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya (keinginan nafsu berahinya). Dan ucapkanlah perkataan yang baik (sopan santun).” [Al Ahzab:32]

  Berpendapat bahwa suara wanita akan mengakibatkan kemunduran Islam itu sendiri. Pendapat inilah yang merusak citra Islam dimata dunia Internasional. Islam dianggap sebagai agama yang tidak mengerti tentang emansipasi wanita dan kesetaraan gender. Dapat kita lihat wanita dinegara basis-basis Wahabi (Afghanistan, Pakistan, Saudi Arabia dll), wanita diharamkan beraktifitas. Wanita diwajibkan diam dirumah, hanya dijadikan pelayan suami dan keluarga. Ini karena mereka berpendapat bahwa suara wanita adalah aurat.
  Banyak diantara mereka (wanita) yang tidak mengenyam pendidikan yang layak.
  Bahkan banyak diantara mereka yang buta huruf. Pendapat mereka lebih tepat jika kita sebut sebagai “Metode perbudakan dan pembodohan model terbaru”.
  Dalam hal-hal tertentu memang ada perbedaan syariat antara pria dan wanita (namun penuh hikmah), tetapi tidak sebanyak persamaannya.
  Islam justeru mengajarkan pemeluknya untuk maju, “Uthlubul ilma Walaw Bi Shin” kata Nabi (tuntutlah ilmu walaupun hingga negeri Cina). Hadist ini merupakan perintah bagi seluruh kaum Muslimin (Pria & Wanita) untuk senantiasa menuntut ilmu.
  Jika suara wanita adalah aurat, bagaimana ia dapat menuntut ilmu?
  Bagaimana cara ia menyampaikan dan bertanya tentang sesuatu?
  Bagaimana cara ia mengembangkan kemampuan dan bersosialisasi?
  Sangat jelas pendapat Wahab bahwa suara wanita adalah aurati adalah PEMBODOHAN.
  Tetapi saya maklum, karena mereka adalah (meminjam istilah Toffler) ” Sisa-sisa masyarakat dariperadaban yang sekarat”.

 3. tambahan dalil “suara wanita bukan aurat”

  Ahnaf bin Qais berkata, “Aku pernah mendengar khotbah Abu Bakar, Usman, dan Ali. r.a. serta para khalifah setelah mereka. Namun aku tidak pernah mendengar ucapan dari mulut satu mahluk pun yang terindah dan menarik selain dari mulut Aisyah r.a.”. (HR. Tirmidzi) Musa bin Thalhah berujar: “Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih fasih bicaranya daripada Aisyah”. (HR. Tirmidzi) Muawiyyah berkomentar: “Demi Allah aku tidak menemukan seorang khatib pun yang kata-katanya lebih fasih dan lebih menggugah hati dari pada Aisyah r.a.” (HR. Tirmidzi) Ketiga keterangan ini menjadi bukti bahwa Aisyah r.a. menjadi guru untuk para shahabat dan tentu saja para shahabat bisa berkomentar tentang keindahan tutur kata Aisyah r.a. karena mereka bisa mendengar nasihat-nasihatnya. Seandainya suara wanita itu aurat, tidak mungkin Aisyah r.a. berani menyampaikan ceramah atau nasihatnya kepada para shahabat. Untuk lebih jelas, mari kita simak ayat berikut. “Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya, dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar tanya-jawab (dialog) antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. Al-Mujadilah 58:1) Ayat ini turun berkaitan dengan seorang perempuan bernama Khaulah binti Tsa’labah yang merasa dizalimi suaminya. Ia meminta fatwa kepada Nabi saw. tentang statusnya, apakah jatuh cerai atau tidak. Sebagai Jawaban dari pengaduannya turun surat Al Mujadilah ini. Yang menjadi fokus perhatian kita dari ayat ini adalah kalimat “Dan Allah mendengar tanya-jawab (dialog) kamu berdua”. Logikanya, kalau terjadi dialog , dipastikan Rasu saw. mendengar suara Khaulah. Dan kalau suara wanita itu aurat, mana mungkin Rasul saw. mau mendengarnya. Mencermati alasan-lasan di atas, bisa disimpulkan bahwa suara wanita bukanlah aurat. Wanita boleh menjadi guru atau dosen seperti halnya Aisyah menjadi guru untuk para shahabat. Laki-laki boleh mendengarkan suara wanita seperti halnya Rasulullah saw. mendengarkan keluhan Khaulah. Wallahu A’lam.

  ___________apakah nasihat dianggap sebagai “hujatan”?
  nabi bersabda : “qulilhaqqa walau kana murrun” (berktalah yang benar walau itu pahit) (alhadits)

  bagi orang-orang yang dhalim dan musyrik memang kata-kata haq akan terasa berat, sebagaimana dalam firman Allah :

  “kabura ‘alal musyrikina maa tad’uhum ilaih……” (…sungguh berat/takut orang-orang musyrik terhadap dakwah kalian terhadap mereka…)(bagian dari ayat alqur’an)

  berkata yang haq adalah haq, dan yang batil adalah batil….adalah jihad!
  termasuk terhadap pemimpin yang dhalim……..

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: